Άδειες για νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Σαντορίνη, Σέριφο και Άνδρο

απο Cyclades Open

To υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ενέκρινε:

1) Τα επενδυτικά σχέδια της υπό σύσταση επιχείρησης SANTORINI LUXURY HOTELS AE, που αναφέρονται:

– στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 92 δωματίων των 192 κλινών στην περιοχή Χανας στο Μεγαλοχώρι της Σαντορίνης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 9.511.482,61 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 9.457.333,01 ευρώ.

– στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 65 δωματίων των 195 κλινών στο Μεγαλοχώρι της Σαντορίνης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 9.371.274,17 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 8.797.591,41 ευρώ.

2) Tο επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης INSPIRED S.A., που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 20 διαμερισμάτων των 50 κλινών στη θέση Χωματοβούνι της Σερίφου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.772.575 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.772.575 ευρώ.

3) Tο επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΦΙΛΟΞΕΝΗ Ι.Κ.Ε., που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, δυναμικότητας 27 δωματίων των 82 κλινών στην περιοχή Κυπρί Γαυρίου της Άνδρου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.502.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.502.000 ευρώ.

📸 Loukisas Evagelos/Wikimedia Commons

Δείτε επίσης