Αίτηση χρηματοδότησης για υποδομές υδροδότησης στην Αμοργό

απο Cyclades Open

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα υποβάλλει αίτημα ο Δήμος Αμοργού για ένα σημαντικό έργο που αφορά την ύδρευση του νησιού, με γενικότερη ονομασία «Βελτίωση υποδομών υδροδότησης Δήμου Αμοργού». Το έργο θα περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στο νησί και υδροδότηση και προμήθεια αφαλάτωσης της Κάτω Μεριάς Αμοργού.

Το συγκεκριμένο έργο υπάγεται στον πυλώνα “Πράσινη Μετάβαση”, ο οποίος ενισχύει επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων. Στο συγκεκριμένο πυλώνα υπάγονται επενδυτικά σχέδια με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος.

4 σημαντικά υποέργα στις υποδομές υδροδότησης

Ένα από αυτά τα σχέδια είναι και η «Βελτίωση υποδομών υδροδότησης Δήμου Αμοργού» το οποίο αποτελείται από 4 σημαντικά υποέργα, και συγκεκριμένα:

Υποέργο 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμου Αμοργού»

Υποέργο 2: «Υδροδότηση Κάτω Μεριάς Αμοργού»

Υποέργο 3: «Προμήθεια αφαλάτωσης Κάτω Μεριάς Αμοργού»

Υποέργο 4: «Σύνδεση των υποδομών των Υποέργων 2 & 3 στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ (ΟΚΩ)»

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης

Στην πρόσφατη έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού, εγκρίθηκε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε και η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης – αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του πυλώνα ανάκαμψης «Πράσινη Μετάβαση», όπως περιγράφεται στη Πρόσκληση για την πράξη με τίτλο «Βελτίωση υποδομών υδροδότησης Δήμου Αμοργού» η οποία θα περιλαμβάνει τα υποέργα που προαναφέρθηκαν.

Μεταξύ των συνοδευτικών δικαιολογητικών/εγγράφων του αιτήματος χρηματοδότησης, είναι και η απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, για εξουσιοδότηση ως αρμόδιου εκπροσώπου του Δημάρχου Αμοργού, κ. Λευτέρη Καραΐσκου για τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες.

Η έκθεση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα ενισχύσει το έργο

Να θυμίσουμε ότι λίγο καιρό πριν, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης, ο Δήμος Αμοργού είχε παραλάβει τρία σημαντικά έργα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σχετικά με την υδροδότηση του νησιού και την πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης. Συγκεκριμένα:

• Τεύχος τεχνικής έκθεσης με τον προσδιορισμό και τον τρόπο εργασίας

• Ενδιάμεση έκθεση με την παρουσίαση των δεδομένων και την πρόοδο των εργασιών και

• Τελικό παραδοτέο με την ψηφιακή αποτύπωση του δικτύου ύδρευσης στο πρόγραμμα Autocad, το οποίο περιέχει χαρτογράφηση τοποθεσιών υδρομέτρων, δεξαμενών, αγωγών και τυχόν ειδικών εξαρτημάτων. Έχουν επίσης παραχθεί χάρτες εξωτερικού υδραγωγείου ανά δίκτυο σε κλίμακα 1:5000 και εσωτερικού υδραγωγείου ανά οικισμό, όπου παρουσιάζονται οι αγωγοί, οι δεξαμενές, οι αντλίες, τα υδρόμετρα και οποιαδήποτε ειδικά στοιχεία εντοπίστηκαν. Στις κτηριακές υποδομές, όπου υπήρχε φυσική απρόσκοπτη πρόσβαση έγιναν επίσης σχέδια κατόψεων.

Η συγκεκριμένη μελέτη ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τα αρμόδια στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τώρα βρίσκεται στη διάθεση της διοίκησης, προκειμένου αυτή να αξιοποιηθεί, τόσο για την εξυπηρέτηση του τμήματος ύδρευσης του Δήμου, όσο και για την υλοποίηση των νέων έργων υποδομής.

Πηγή: ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ/Θοδωρής Καρατζούνης

📸Clement Souchet/Unsplash

Δείτε επίσης