Αλιευτικό καταφύγιο Παριανού Κουφονησίου-Υπεγράφη η σύμβαση από τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

απο Cyclades Open

Σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του αλιευτικού καταφυγίου Παριανού στο Κουφονήσι πραγματοποίησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου, καθώς υπεγράφη από τον Δήμαρχο Δημήτρη Λιανό και τον ανάδοχο μελετητή η σύμβαση της «Μελέτης βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου Όρμου Παριανού νήσου Κουφονησίου».

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων «η σύμβαση προβλέπει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (Τοπογραφικής, Λιμενικών έργων, Περιβαλλοντικής, Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Η/Μ, και Τευχών Δημοπράτησης), για την κατασκευή των έργων βελτίωσης του αλιευτικού καταφυγίου στον Όρμο Παριανού».

Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθούν

•             Ο προσήνεμος μώλος, o οποίος θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο υπό κατάρρευση προσήνεμο μώλο. Ο νέος μώλος θα έχει μεικτή διατομή, με εσωτερικό κρηπίδωμα και εξωτερική θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους.

•             Ο υπήνεμος μώλος στην ανατολική ακτή του όρμου, ο οποίος θα έχει διατομή με πρανή και θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους

•             Τα παραλιακά κρηπιδώματα στη δυτική πλευρά του όρμου, στα οποία περιλαμβάνεται και ράμπα ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών

•             Ο προβλήτας σχήματος Τ για την πρόσδεση των σκαφών

•             Η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης, ώστε να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο κατά περίπτωση ωφέλιμο βάθος και

•             Κτιριακή εγκατάσταση

Η μελέτη των Η/Μ έργων περιλαμβάνει μελέτες φωτισμού της χερσαίας ζώνης του καταφυγίου, δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης για τα σκάφη του καταφυγίου και πυρόσβεσης στο καταφύγιο. Οι ήπιες παρεμβάσεις θα μελετηθούν με γνώμονα τη φυσιογνωμία της περιοχής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι σχετικές μελέτες αναμένεται να έχουν παραδοθεί έως τον Οκτώβριο του 2023, καθώς προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα 18 μηνών, με συμβατική αμοιβή 99.506 ευρώ.

Το έργο αποτελούσε πάγιο αίτημα της Κοινότητας Κουφονησίων ώστε να βελτιωθούν οι αλιευτικές εγκαταστάσεις του νησιού και κατ΄ επέκταση η ποιότητα ζωής των κατοίκων – χρηστών του καταφυγίου, καθώς το Κουφονήσι διαθέτει σημαντικό αλιευτικό στόλο.

📸 Angelo Pantazis/Unsplash

Δείτε επίσης