Αντίπαρος: Ψηφιακή εφαρμογή ξεναγού για τα οικοσυστήματα και την αγροτική κληρονομιά της υπαίθρου [βίντεο]

απο Cyclades Open

Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της ψηφιακής εφαρμογής ξεναγού πλοήγησης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οικοσυστήματα και την αγροτική κληρονομιά της υπαίθρου της Αντιπάρου.

Η ψηφιακή εφαρμογή αναπτύχθηκε για κινητές συσκευές, η οποία  ενημερώνει τον χρήστη για τις δυνατότητες περιήγησης και τη γνωριμία με το φυσικό/γεωλογικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

Η συστηματική συνεργασία του Δικτύου ΔΑΦΝΗ ως τεχνικός σύμβουλος, με τον Δήμο και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.   έχει φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη και προώθηση του περιπατητικού τουρισμού στην Αντίπαρο.

Η καινούργια αυτή εφαρμογή διατίθεται δωρεάν και είναι προσβάσιμη από όλες τις συσκευές (iOS & Android)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antiparosroutes

https://apps.apple.com/gr/app/antiparos-routes/id1659844729

Τα έργο εντάσσεται στις Υποδράσεις 19.2.4.4 και 19.2.4.5. του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων ΑΕ.

Δείτε επίσης