Χειρόγραφη Λαογραφική Συλλογή του Στ. Ήμελλου: Αποστολή σε Θήρα & Ανάφη [κατεβάστε τη συλλογή]

απο Cyclades Open

Η συλλογή περιέχει: Τραγούδια 85, δίστιχα 167, παραδόσεις 64, παροιμίες 68, επωδές 13, αινίγματα 39, παραμύθια 7, πληροφορίες για την οικία, την τροφή, τη γεωργική ζωή, το εθιμικό δίκαιο, τη μετεωρολογία, τη λαϊκή λατρεία, τη μαντική, το παιδί, την κτηνοτροφική ζωή κ.ά.

Θεματικές ενότητες της συλλογής: Προφορική παράδοση, Τραγούδια, Δίστιχα, Παραδόσεις/Θρύλοι, Παροιμίες, Επωδές/Ξόρκια, Αινίγματα, Παραμύθια, Υλικός πολιτισμός, Κατοίκηση, Οικία, Διατροφή, Πρωτογενείς παραγωγικές, δραστηριότητες, Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αντιλήψεις – Έθιμα – Πρακτικές, Εθιμικό δίκαιο, Μετεωρολογία, Θρησκεία, Μαντική, Παιδική ηλικία..

.Ο Στέφανος Ήμελλος γεννήθηκε στο Φιλώτι Νάξου το 1933. Είναι πτυχιούχος του Φιλολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου είχε εισαχθεί πρώτος. Εργάστηκε στο Λαογραφικό Αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών ως συντάκτης (1959-1972), διευθυντής (1972-1976) και γενικός διευθυντής (1976-1982). Ως συντάκτης και διευθυντής πραγματοποίησε πολλές αποστολές συλλογής λαογραφικού υλικού.

.Αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1968. Υφηγητής Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973), δίδαξε το μάθημα της Λαογραφίας επί 27 έτη, ενώ διετέλεσε επανειλημμένως Διευθυντής του Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας.

Έχει διατελέσει πρόεδρος της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, πρόεδρος της Εν Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας, αντιπρόεδρος του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, αντιπρόεδρος της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, επίτιμος εταίρος της Διεθνούς Εταιρείας των Λαϊκών Διηγήσεων (International Society for Folknarrative Research), μέλος της Εταιρείας για τα ευρωπαϊκά παραμύθια.

Έχει δημοσιεύσει 150 εργασίες. Σημαντικό είναι το πρωτότυπο υλικό, που συνέλεξε κατά τις αποστολές του στην Ξάνθη, την Σάμο και ιδίως σε νησιά των Κυκλάδων, όπως η Νάξος, η Θήρα και η Αμοργός, και το οποίο δημοσιεύει στις εκθέσεις του

Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2011 και πρόεδρός της το 2019.

Λαογραφική συλλογή εξ αποστολής εις Θήραν και Ανάφην από 3.7.-1.8.1965

Ενότητα: Αρχείο Χειρογράφων του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Τίτλος συλλογής: Λαογραφική συλλογή εξ αποστολής εις Θήραν και Ανάφην από 3.7.-1.8.1965

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Ημερομηνία κατάθεσης: 30 Οκτωβρίου 1965

Ημερομηνία δημιουργίας: 3 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 1965

Αριθμός χειρογράφου: 2957

Συνθήκες συλλογής: Λαογραφική αποστολή Κ.Ε.Ε.Λ.

Γλώσσα: Ελληνικά

Καταθέτης: Ήμελλος , Στέφανος Δ.

Συλλογέας: Ήμελλος , Στέφανος Δ.

Τόπος συλλογής δεδομένων: Θήρα, Ανάφη

Τόπος αναφοράς: Θήρα, Ανάφη

Περιγραφή: Σχήμα 8ο, σελίδες 357. Περιέχει: Τραγούδια 85, δίστιχα 167, παραδόσεις 64, παροιμίες 68, επωδές 13, αινίγματα 39, παραμύθια 7, πληροφορίες για την οικία, την τροφή, τη γεωργική ζωή, το εθιμικό δίκαιο, τη μετεωρολογία, τη λαϊκή λατρεία, τη μαντική, το παιδί, την κτηνοτροφική ζωή κ.ά.

Αρχείο Χειρογράφων του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Creative Commons License, CC BYNCSA
Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας Ιδρύθηκε το 1918 από τον Νικόλαο Γ. Πολίτη ως Λαογραφικό Αρχείο, με αντικείμενο τη Λαογραφία δηλαδή «την περισυλλογήν πάσης της λαογραφικής ύλης και την δημοσίευσιν αυτής». Σήμερα αποτελεί το Eθνικό Kέντρο Tεκμηρίωσης του λαϊκού πολιτισμού με πλουσιότατο Αρχείο ανέκδοτου υλικού για όλες τις πτυχές του λαϊκού βίου και ειδική Βιβλιοθήκη.

Δείτε επίσης