Δ. Μπούρλος: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις αυξήσεις των συντάξεων από το 2023

Δημήτρης Μπούρλος/Ημερησία

απο Cyclades Open

Πλησιάζει η 01-01-2023, που οι συνταξιούχοι περιμένουν τη νομοθετημένη αύξηση των συντάξεών τους και υπάρχουν ακόμη αρκετά θέματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν. Κατ’ αρχάς, δεν γνωρίζουμε αν η αύξηση θα είναι μια αύξηση που θα προστεθεί στο σύνολο της καταβαλλομένης σύνταξης ή θα είναι μια αύξηση τόσο της εθνικής όσο και της ανταποδοτικής σύνταξης όπως αυτές προσδιορίστηκαν στη συνταξιοδοτική απόφαση στο ποσοστό που θα προσδιοριστεί με την υπουργική απόφαση που πρόκειται να εκδοθεί.

Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να είναι μια αύξηση των δύο τμημάτων της σύνταξης και όχι αύξηση του συνόλου. Είναι προφανές ότι είτε έτσι είτε αλλιώς σε αρκετές περιπτώσεις η αύξηση αυτή στην πραγματικότητα δεν θα καταλήγει σε αντίστοιχη αύξηση του καθαρού καταβαλλόμενου ποσού, δεδομένου ότι θα προηγείται η κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων που αυξάνει με την αύξηση του ποσού της σύνταξης.

Οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης

Ενα δεύτερο θέμα, που απασχολεί όχι τους συνταξιούχους αλλά αυτούς που είναι κοντά στη συνταξιοδότηση και μελετούν το αν θα συνταξιοδοτηθούν ή όχι, είναι το τι θα γίνει με αυτούς που θα υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης και θα λάβουν σύνταξη το πρώτον μετά την 01-01-2023. Το ερώτημα είναι αν και αυτοί θα έχουν στο ποσό που θα τους απονεμηθεί την αύξηση που θα δοθεί στους παλαιούς συνταξιούχους.

Προσωπική μου άποψη είναι ότι και αυτοί θα πρέπει να έχουν την αντίστοιχη αύξηση στο απονεμόμενο ποσό τόσο της εθνικής όσο και της ανταποδοτικής σύνταξης. Σε αντίθετη περίπτωση δύο ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με τα ίδια ασφαλιστικά δεδομένα χρόνου ασφάλισης και συντάξιμων αποδοχών θα καταλήγουν, άνευ νομίμου λόγου, σε διαφορετικά ποσά συντάξεων.

Εν τοιαύτη δε περιπτώσει θα έχουν σαφές κίνητρο να επιταχύνουν την αίτηση συνταξιοδότησής τους ώστε να καταστούν συνταξιούχοι πριν την 01-01-2023, προκειμένου να οδηγούνται σε υψηλότερο ποσό καταβαλλόμενης σύνταξης.

Το ζήτημα του επανυπολογισμού

Μια κατηγορία επίσης που είναι σε αμφισβητούμενη θέση είναι αυτή των συνταξιούχων που δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους.

Σ’ αυτούς προφανώς θα δοθεί η αύξηση, όμως ενδέχεται μετά τον επανυπολογισμό να προκύψει θετική προσωπική διαφορά, που θα σημαίνει ότι κακώς πήραν την αύξηση αφού η αύξηση θα έπρεπε να συμψηφιστεί με τη θετική προσωπική διαφορά, επομένως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστρέψουν (προφανώς με σταδιακή παρακράτηση από τη σύνταξή τους) το ποσό αύξησης που «αχρεώστητα» τους καταβλήθηκε.

Οι συνταξιούχοι με υψηλά ποσά 

Τέλος για κάποιους συνταξιούχους με υψηλό ποσό σύνταξης ο προβληματισμός είναι αν η αύξηση των συντάξεων θα συνεπάγεται και αύξηση του νομοθετημένου πλαφόν (4.608 ευρώ). Κι αυτό γιατί σε αντίθετη περίπτωση η αύξηση των συντάξεων δεν θα έχει απολύτως καμία ωφέλεια γι’ αυτούς.

Θεωρώ ότι στα θέματα που προαναφέραμε, και όχι μόνον, θα πρέπει να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις, έτσι ώστε ο καθένας να γνωρίζει το πώς θα διαμορφωθεί το συνταξιοδοτικό τοπίο από τον επόμενο χρόνο, ώστε να έχει σαφή άποψη και ο ίδιος για την εξέλιξη του προερχόμενου από την σύνταξη εισοδήματός του, που για την πλειονότητα των συνταξιούχων είναι και το μοναδικό.

Πηγή: Ημερησία/Δημήτρης Μπούρλος
📸 Pixabay

Δείτε επίσης