Δασικές πυρκαγιές Ιουλίου 2022 – Επηρεάστηκαν πάνω από 130.000 στρέμματα σε 1 μήνα! [video]

απο Cyclades Open

Bίντεο που συνοψίζει τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2022 στη χώρα μας και οι οποίες επηρέασαν συνολική έκταση μεγαλύτερη των 130.000 στρεμμάτων, δημοσίευσε το meteo.gr

Η έκταση που επηρεάστηκε τον Ιούλιο 2022 (~132.720 στρέμματα) αντιστοιχεί περίπου στο 60% των αθροιστικά καμένων εκτάσεων της χώρας μας από την 01.01.2022 (~215.000 στρέμματα), όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα.

Εικόνα. Επισκόπηση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών του Ιουλίου 2022. 


Τα δεδομένα άντλησε και επεξεργάστηκε η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) / meteo.gr από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών (EFFIS) και την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: Meteo.gr/Θ.Μ. Γιάνναρος, Γ. Κύρος, Σ. Ντάφης, Κ. Λαγουβάρδος

Δείτε επίσης