ΔΕΔΔΗΕ: Με τα κινητά των καταναλωτών η μηνιαία μέτρηση ρεύματος

απο Cyclades Open

Με τη συγκέντρωση των κινητών τηλεφώνων όλων των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας θα επιχειρήσει ο ΔΕΔΔΗΕ να ανταποκριθεί στη μηναία καταμέτρηση του ηλεκτρικού ρεύματος

Λόγω της έλλειψης έξυπνων μετρητών, οι οποίοι δεν αναμένεται να αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους αναλογικούς μετρητές πριν το 2030, ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά, από το σύνολο των προμηθευτών, να του δοθούν τα κινητά τηλέφωνα των καταναλωτών πελατών τους, ώστε να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους.

Πρόκειται για εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η ΡΑΑΕΥ ως τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024

Όπως αναφέρει ο  ΔΕΔΔΗΕ : “Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της αλλά και τη βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών της προς τον πελάτη/ καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας κρίνει αναγκαίο στη σχετική διαδικασία δηλώσεων (με έμφαση στις δηλώσεις εκπροσώπησης – παύσης εκπροσώπησης) των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας να προβλέπεται πλέον ρητά ο εκάστοτε αρμόδιος Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας να δηλώνει στο ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου του συμβεβλημένου χρήστη.

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα δύναται να επικοινωνεί άμεσα με τους πελάτες/συμβεβλημένους καταναλωτές για την επικείμενη υλοποίηση των αιτημάτων τους, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό άσκοπες μεταβάσεις και μειώνοντας δραστικά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους, ενώ παράλληλα θα διευκολύνονται σημαντικά και όλες οι άλλες απαραίτητες ενημερώσεις/επικοινωνίες μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και καταναλωτή/πελάτη συμπεριλαμβανομένων και ειδοποιήσεων για διενέργεια επικείμενων καταμετρήσεων”.

Εν όψει των αλλαγών αυτών ο ΔΕΔΔΗΕ δεσμεύτηκε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να αρχίσει τις μηνιαίες καταμετρήσεις από τον Απρίλιο κάτι το οποίο δεν κατέστη εφικτό. Πλέον έχει τεθεί ως ορόσημο ο Ιούνιος αλλά όλα δείχνουν πως και πάλι δεν θα είναι σε θέση να κάνει μηνιαίες καταμετρήσεις από τον επόμενο μήνα. Πάντως ήδη από τον Απρίλιο ο ΔΕΔΔΗΕ στέλνει σε καταναλωτές των οποίων διαθέτει τα κινητά τηλέφωνα, μηνύματα.

Ποιες είναι οι τροποποιήσεις

Η εταιρεία εισηγείται στη ΡΑΑΕΥ τις εξής τροποποιήσεις:

  • Το άρθρο 7 παρ. 1 σημείο Β του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως : «Την επωνυμία του Πελάτη και την ταχυδρομική διεύθυνση της εγκατάστασής του που αντιστοιχεί στον ως άνω Μετρητή Φορτίου, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη (όνομα εκπροσώπου επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση εκπροσώπου επικοινωνίας, τρέχον/ισχύον αριθμός κινητού τηλεφώνου, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).».
  • Το άρθρο 7 παρ. 2 σημείο Β του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως : «Την επωνυμία του Πελάτη και την ταχυδρομική διεύθυνση της εγκατάστασής του που αντιστοιχεί στον ως άνω Μετρητή Φορτίου, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη (όνομα εκπροσώπου επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση εκπροσώπου επικοινωνίας και τηλέφωνο), στα οποία υποχρεωτικά θα συμπεριλαμβάνεται και ο τρέχον/ισχύον αριθμός του κινητού τηλεφώνου του Πελάτη».
  • Το άρθρο 8 παρ. 1 σημείο Β του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης τροποποιείται κας αντικαθίσταται ως ακολούθως : «Την επωνυμία του Πελάτη και την ταχυδρομική διεύθυνση της εγκατάστασής του που αντιστοιχεί στην ως άνω παροχή, καθώς και, ειδικά για Εντολή Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου, στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη (όνομα εκπροσώπου επικοινωνίας και τηλέφωνο) στα οποία υποχρεωτικά θα συμπεριλαμβάνεται και ο τρέχων/ισχύων αριθμός του κινητού τηλεφώνου του Πελάτη».
  •  Η ΡΑΑΕΥ,  έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ για τη σημειακή τροποποίηση του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων (Απόφαση ΡΑΕ 30/2020, ΦΕΚ Β΄ 370) προκειμένου για την αλλαγή της συχνότητας διενέργειας καταμετρήσεων.

Πληροφορίες: odigostoupoliti.eu, b2green.gr

Δείτε επίσης