Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων-Ανάρτηση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων με τροφεία για την εγγραφή /επανεγγραφή νηπίων στους δημ. παιδικούς σταθμούς.

απο Cyclades Open

Το Αυτοτελές ΤμήμαΚοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, προχώρησε στην ανάρτηση των πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφής/επανεγγραφής στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων:

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων με ΤΡΟΦΕΙΑ που υποβλήθηκαν στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την εγγραφή/επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2022-2023, αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης και Απορριφθεισών Αιτήσεων.
Οι Πίνακες καταρτίστηκαν από την ειδική Επιτροπή Επιλογής Νηπίων, που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμό 81/2022 ( ΑΔΑ: 6ΟΩ2ΩΚΗ-ΖΣΕ ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης που έχει καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμό 90/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΛΙΩΚΗ-Θ4Θ) απόφασή του.
Για όσους ενδιαφέρονται, οι Πίνακες έχουν αναρτηθεί στους Παιδικούς Σταθμούς, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu).
Τυχόν ενστάσεις κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου από την Τετάρτη 11/08/22/2022 έως και την Τρίτη 16/08/2022.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάρτιση των Οριστικών Πινάκων Επιλογής νηπίων θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

📸Gautam Arora/Unsplash

Δείτε επίσης