Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων-Αναβάλλεται, λόγω πένθους, το δημοτικό συμβούλιο για τα πεπραγμένα της 3ετίας της δημοτικής αρχής

απο Cyclades Open

Αναβάλλεται η ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για τον απολογισμό των πεπραγμένων της τριετίας της δημοτικής αρχής, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Φώτης Μαυρομάτης.

Η ειδική συνεδρίαση που είχε οριστεί για τις 23 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη αναβάλλεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, λόγω του πένθους που υπάρχει στο νησί της Νάξου, “από τον αδόκητο θάνατο του Ευριπίδη Κουνάδη, σε ηλικία μόλις 22 ετών, η εξόδιος ακολουθία του οποίου θα τελεσθεί στον Κυνίδαρο Νάξου την ίδια ημέρα με τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι στις 23 Νοεμβρίου και ώρα 14:00μ.μ.”.

Η συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής μεταφέρεται και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλλης στο δημαρχείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 20195/07-11-2022 πρόσκλησή μας.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 4 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ NΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ σύμφωνα με τις οποίες:


«9. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής.

Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της», μεταθέτουμε την ημερομηνία σύγκλησης της προγραμματισθείσας 18ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης με ημερομηνία συνεδρίασης Τετάρτη 23-11-2022 και ώρα 18:30μ.μ., για την Πέμπτη 08-12-2022 και ώρα 18:30μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλλης στο Δημαρχιακό Μέγαρο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης που περιλάμβανε η αριθμ. πρωτ. 20195/07-11-2022 πρόσκλησή μας.
Η ανωτέρω αλλαγή στην ημερομηνία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται αναγκαία λόγω του πένθους που υπάρχει στο νησί της Νάξου, λόγω του αδόκητου θανάτου του συντοπίτη μας Ευριπίδη Κουνάδη, σε ηλικία μόλις 22 ετών, η εξόδιος ακολουθία του οποίου θα τελεσθεί στον Κινίδαρο Νάξου την ίδια ημέρα με τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι στις 23/11/2022 και ώρα 14:00μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Δείτε επίσης