Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο την Τρίτη 2 Μαϊου

απο Cyclades Open
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στις 02/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ, η οποία θα γίνει μεικτή, διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Βρεφονηπιακός Σταθμός Φιλωτίου Νάξου», Υποέργο 1: «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Φιλωτίου Νάξου».
2. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5χ5 Μπάσκετ – Βόλεϊ Κοινότητας Σχοινούσας».
3. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση «Πορί» Κοινότητας Κουφονησίου.
4. Έγκριση ή μη παραχώρησης Δημοτικού Σχολείου Νάξου, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, για τη διεξαγωγή Εξετάσεων Γλωσσομάθειας EUROPALSO, ESB.
5. Έγκριση ή μη παραχώρησης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας για τη διεξαγωγή των εξετάσεων γλωσσομάθειας DELF.
6. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δημοτικού ξενώνα που λειτουργεί στην περιοχή του «Αγίου Νεκταρίου» της Κοινότητας Βίβλου, για τη διαμονή των αιτούντων φορέων.
7. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της πρώην Σχολής Ουρσουλινών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.
8. Λήψη απόφασης για τη συνέχιση παραχώρησης χρήσης αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κορωνοχωρίου – Μουσειακή Συλλογή Μελάνων από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Πολιτιστική Χορευτική Ομάδα Μύλων Νάξου «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΛΕΡΙΟΤΙΣΣΑ».
9. Λήψη απόφασης για την ανανέωση σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας».
10. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής του κ. Μανδηλαρά Αντώνιου.
11. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής προστίμου πολεοδομίας από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.
12. Έγκριση ή μη υπαγωγής της επιχείρησης Τουριστικών Επιπλωμένων Διαμερισμάτων, με διακριτό τίτλο Blue Harmony, ιδιοκτησίας Παπαδόπουλου Εμμανουήλ, στην διάταξη του άρθρου 5 Ν. 429/76 «περί εποχικότητας επιχειρήσεων».
13. Έγκριση ή μη υπαγωγής της επιχείρησης Ξενοδοχειακές Τουριστικές Εμπορικές Επιχειρήσεις, με διακριτό τίτλο «ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Ε.», στην διάταξη του άρθρου 5 Ν. 429/76 «περί εποχικότητας επιχειρήσεων».
14. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
15. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2022.
16. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου τoυ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά στην έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακας στοχοθεσίας) οικονομικών αποτελεσμάτων προϋπολογισμού 2023, του Νομικού Προσώπου.
17. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 26/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, του νομικού προσώπου.
18. Έγκριση διαγραφής ενός (1) νηπίου (φιλοξενούμενου με voucher) από τον 2ο Παιδικό Σταθμό και κάλυψη της κενής θέσης από τον Πίνακα Επιλαχόντων VOUCHER σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 6359/11.04.2023 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής νηπίων.
19. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ή μη μίσθωσης ιδιωτικών γεωτρήσεων, λόγω λειψυδρίας.

Δείτε επίσης