Δημόσιο: Όλες οι πληρωμές συντάξεων επιδομάτων και επιδοτούμενων προγραμμάτων από 15 Μαϊου

απο Cyclades Open

Ο προγραμματισμός των καταβολών για την εβδομάδα από 15 Μαΐου έως 19 Μαΐου 2023

Ειδικότερα:

  • e-ΕΦΚΑ 

 – έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ (Αναμένεται να εκδοθεί ανακοίνωση για τις καταβολές από το υπουργείο εργασίας)

  • ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) θα γίνουν οι εξής καταβολές:

– καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
– επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
– επιδοτούμενη άδεια μητρότητας (Αναμένεται να εκδοθεί ανακοίνωση για τις καταβολές από το υπουργείο εργασίας)

  • ΟΠΕΚΑ

Πληρωμή επιδομάτων και παροχών (ΚΕΑ, επίδομα παιδιού, ενοικίου, προνοιακά επιδόματα) Μαΐου 2023

  • Πληρωμή συντάξεων Ιουνίου 2023

Συντάξεις ΙΚΑ (πληρωμή με ΑΜΚΑ)

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2023  με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ, για αποφυγή συνωστισμού (όπως έχει καθιερωθεί)

Οι ημερομηνίες πληρωμής (με ΑΜΚΑ) των συντάξεων ΙΚΑ Ιουνίου 2023 είναι:

-Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

-Τρίτη 30 Μαΐου 2023 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

  • Συντάξεις  ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

-Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2023 την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

-Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις  συντάξεις Ιουνίου 2023 την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

-Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις  συντάξεις Ιουνίου 2023 την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

  • Συντάξεις  ΝΑΤ

Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2023 την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

  • Συντάξεις Δημοσίου (πληρωμή με ΑΜΚΑ)

-Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

-Τρίτη 30 Μαΐου2023 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

  • Λοιπές συντάξεις

-Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις Ιουνίου 2023 όπως το Δημόσιο

-Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων ΔυνάμεωνΣωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Ιουνίου 2023  θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο

  • Πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημερομηνία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση. Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Ιουνίου 2023 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις

Πηγή: odigostoupoliti.eu

Δείτε επίσης