Ε.Α.Σ. Νάξου: Υλοποίηση του καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος Nature Barcode

Γιώργος Σέργης

απο Cyclades Open

Από το 1926, όταν και ιδρύθηκε, έως τις μέρες μας η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, με κορυφαίο της προϊόν την Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. (προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης), διαδραματίζει ρόλο πρωταγωνιστικό στο να αναπτυχθούν η αγροτική παραγωγή και η οικονομία της Νάξου και της Ελλάδας.

Παράλληλα, στηρίζει εμπράκτως τους Αγρότες και τους Παραγωγούς και, ανάμεσα στις πολλές και διαφορετικές ενέργειες που υλοποιεί σε αυτήν την κατεύθυνση, θα βρει κανείς και την χρήση της επιστήμης!

Εδώ και περίπου δύο χρόνια η Ε.Α.Σ. Νάξου υλοποιεί ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα με  τίτλο «Παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο Π.Ο.Π. προϊόν Γραβιέρα Νάξου για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της γεωγραφικής προέλευσης», εν συντομία «Nature Barcode». Το πρόγραμμα υλοποιείται στα πλαίσια της  Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

Η…πρωταγωνίστρια του προγράμματος, η Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. της Ε.Α.Σ. Νάξου, είναι ένα προϊόν υψηλής οικονομικής αξίας καθώς αντανακλά τα ιδιαίτερα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά του Νοτίου Αιγαίου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της γεωγραφικής προέλευσης της Γραβιέρας Νάξου Π.Ο.Π. ακολουθώντας το αποτύπωμα της «Μητέρας Φύσης: Νερό-Γη-Αέρας» στο τελικό προϊόν.

Βασικός στόχος είναι, στο τέλος του προγράμματος, η Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. της Ε.Α.Σ. Νάξου να έχει το δικό της δακτυλικό αποτύπωμα και επομένως μία προστιθέμενη αξία στην κατηγορία των τυροκομικών προϊόντων που αφορούν στην Γραβιέρα – αξία, η οποία θα ενισχύσει την εμπορική αξιοποίηση του προϊόντος σε εγχώριες και διεθνείς αγορές και κατ’ επέκταση την θέση του Ναξιώτη Παραγωγού σε αυτές.

Η Δρ. Παρασκευή Χαντζή είναι η Επιστημονικά Υπεύθυνη και Συντονίστρια του προγράμματος και εκείνη που έχει υλοποιήσει την συντριπτική πλειοψηφία των απαιτούμενων δράσεων και ενεργειών του με επιτόπια έρευνα στο νησί της Νάξου, η οποία έχει στεφθεί από επιτυχία παρά τις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημική κρίση.

Ορισμένα από τα ζητούμενα των ερευνών που έχει πραγματοποιήσει η κ. Χαντζή στην Νάξο ήταν, για παράδειγμα, η καταγραφή του εύρους των ισοτοπικών τιμών που χαρακτηρίζουν τους βιογεωχημικούς κύκλους οξυγόνου, άνθρακα και αζώτου στο σύστημα της Νάξου και του αποτυπώματός τους σε αγελαδινό και αιγοπρόβειο γάλα, η συλλογή δεδομένων που αφορούν στην καλή υγεία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, στην ποιότητα του εισκομιζόμενου γάλακτος και στο ζωοτεχνικό μοντέλο εκτροφής (π.χ. τύπος της εκτροφής, πρωτόκολλα διαχείρισης της αναπαραγωγής, ποιότητα και μοντέλο σιτηρεσίου), αλλά και η ερμηνεία των φυσικών διεργασιών που καθορίζουν το χαρακτηριστικό εύρος ισοτοπικών τιμών και οι βελτιώσεις στην υλοποίηση του προγράμματος με την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού.

Επίσης, η κ. Χαντζή, συνοδευόμενη από τον Καθηγητή Παθολογίας της Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., κ. Νεκτάριο Γιαδίνη και τον κτηνίατρο της Ε.Α.Σ. Νάξου, Βασίλη Κατσάνη, έχει επισκεφθεί εκτροφές αιγοπροβάτων και αγελάδων στην Νάξο, καταγράφοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ζωικά κεφάλαια. Μάλιστα, ο κ. Γιαδίνης έδωσε στους κτηνοτρόφους και συμβουλές, που αφορούσαν μεταξύ άλλων στους εμβολιασμούς των ζώων, στην ενίσχυση της τροφής με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία (ισορροπιστές, πλάκες) και στην συνέπεια στην διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου (υγεία ζώων, υγιεινή εγκαταστάσεων, τροφή).

Και πραγματικά άξιο λόγου είναι ότι, σε αυτά τα πρώτα δύο χρόνια του προγράμματος, η ανταπόκριση του μεγαλύτερου ποσοστού των κτηνοτρόφων της Νάξου στο πρόγραμμα και στις ανάγκες των ερευνών του ήταν κάτι παραπάνω από θετική. Έτσι συνέβαλαν και εκείνοι στην προσπάθεια της Ε.Α.Σ. Νάξου για την ανάπτυξη καινοτόμων επιστημονικών εργαλείων που ικανοποιούν βασικές απαιτήσεις του αγροτικού κόσμου και του καταναλωτή, όπως η ιχνηλασιμότητα των αγροκτηνοτροφικών προϊόντων.

Πλέον, με το βλέμμα στον τρίτο χρόνο του προγράμματος, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου θα συνεχίσει την υλοποίηση των δράσεων έως την επίτευξη του τελικού στόχου, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι πρωτοπορεί στο ελληνικό συνεταιριστικό κίνημα και πως μπορεί να αναδειχθεί σε σημαντικό πυλώνα έρευνας και ανάπτυξης στο Νότιο Αιγαίο.

Για το πρόγραμμα «Nature Barcode», τους στόχους και τις δράσεις του έχει μιλήσει η Δρ. Παρασκευή Χαντζή στον ραδιοσταθμό Aegean Voice 107,5.

Απολογισμός πρώτου έτους προγράμματος:

Απολογισμός δεύτερου έτους προγράμματος και μελλοντικές δράσεις:

Περισσότερα για το πρόγραμμα Παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο Π.Ο.Π. προϊόν Γραβιέρα Νάξου για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της γεωγραφικής προέλευσης εδώ

Ο Γιώργος Σέργης είναι υπεύθυνος για ζητήματα επικοινωνίας της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Κάθε Παρασκευή στις 13:00 παρουσιάζει στον Aegean Voice 107.5 την εκπομπή Τα Νέα της Ένωσης…και όχι μόνο, η θεματολογία της οποίας αφορά, κατά κύριο λόγο, στην επικαιρότητα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου.

Δείτε επίσης