Ε΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΥΚΛΑΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ στη Μήλο με τίτλο “ΚΥΚΛΑΔΕΣ:  Αειφορία – Πολιτισμός”

απο Cyclades Open

Η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών, ιδρύθηκε το 1958 και εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό Επετηρίς Κυκλαδικών Μελετών, με θέματα που αφορούν  στα νησιά των Κυκλάδων. Παράλληλα, προβαίνει στην διοργάνωση των Κυκλαδολογικών Συνεδρίων παρέχοντας ένα ακόμη Επιστημονικό Βήμα στους ερευνητές για την ανάπτυξη και συζήτηση των ερευνών τους, των σχετιζομένων με το Πολιτιστικό γίγνεσθαι των Κυκλάδων.

Μετά από την επιτυχή διοργάνωση  τεσσάρων Διεθνών Κυκλαδολογικών Συνεδρίων, το 1991 στην Άνδρο, το 1995 στην Θήρα, το 2016 στην Ερμούπολη της Σύρου, και το 2021 στην Χώρα της Τήνου, πρακτικά των οποίων  έχουν δημοσιευθεί σε τόμους της Επετηρίδας, η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών και μετά από την απόφαση να διοργανώνει το Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο ανά τέσσερα έτη, σε σταθερή βάση, προχωρεί στην διοργάνωση του Ε΄ Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου στον Αδάμαντα της Μήλου  από την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 έως και Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.

Τίτλος του Συνεδρίου : ΚΥΚΛΑΔΕΣ :  Αειφορία – Πολιτισμός

Οι προτεινόμενες Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου είναι:

  • Περιβάλλον, Φυσικό και Ανθρωπογενές, (γεωλογία, γεωαρχαιολογία, χλωρίδα, πανίδα παλαιοβοτανολογία, φυσική ανθρωπολογία, διατροφή, υγεία κτλ.)
  • Αρχαιολογία: νέες έρευνες στις Κυκλάδες, ειδικές μελέτες για την Μήλο.

Συντήρηση, αναστήλωση, διαχείριση αρχαιοτήτων, μνημείων και μουσείων

  • Αρχιτεκτονική-Χωροταξία- Οικισμοί
  • Ιστορία- Δημογραφία, Κοινωνία, Δίκαιο: ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές,
  • Φιλοσοφία-Λογοτεχνία
  • Πνευματική Ζωή-Τέχνες
  • Οικονομία, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αειφορία, Πόροι και Εμπορικά δίκτυα
  • Κοινωνική Ανθρωπολογία, Λαϊκός πολιτισμός,

H Εταιρεία απευθύνεται στην διεθνή επιστημονική κοινότητα και προσκαλεί έλληνες και ξένους επιστήμονες να συμμετάσχουν σε αυτό. Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου θα είναι τα ελληνικά και αγγλικά.

Οι προφορικές ανακοινώσεις θα έχουν διάρκεια 10 λεπτών και είναι δυνατόν να συνοδεύονται με ηλεκτρονικές παρουσιάσεις (σε αρχεία ppt).  Επιτοίχιες αναρτημένες  σύντομες  ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές, πέραν των προφορικών ανακοινώσεων, με συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Οι ανακοινώσεις πρέπει να  είναι πρωτότυπες και να μην έχουν παρουσιαστεί σε άλλη επιστημονική εκδήλωση ή δημοσιευθεί σε άλλα επιστημονικά περιοδικά με την συγκεκριμένη μορφή.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως σύνεδροι με ανακοίνωση (προφορική ή αναρτημένη) θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένο το Δελτίο συμμετοχής με τον τίτλο της εισήγησης, το όνομα και την ιδιότητά τους, καθώς και περίληψη (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά) της ανακοίνωσής τους (έως 300 λέξεις)  μέχρι και την 31η Απριλίου 2025,  ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Φερών 7, Αθήνα (10434), αλλά, και σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, info.ekyklamel@gmail.com.

Όλες οι επιστημονικές ανακοινώσεις που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από την Οργανωτική και την Επιστημονική Επιτροπή καθώς και από σώμα ανεξάρτητων κριτών. Η Οργανωτική Επιτροπή  με νέα εγκύκλιό της μετά την διαδικασία της αξιολόγησης, θα ανακοινώσει τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του συνεδρίου.

Δείτε επίσης