Η ΕΕ κάνει το επόμενο βήμα στην αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών

απο Cyclades Open

Οι διαπραγματευτές της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με μια οδηγία που θα καθιστά τους μισθούς πιο διαφανείς σε μια προσπάθεια να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Παρά το γεγονός ότι η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία κατοχυρώνεται στις συνθήκες της ΕΕ, η εφαρμογή της παραμένει περιορισμένη: Οι Ευρωπαίες γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 13% λιγότερο από τους άνδρες ανά ώρα.

«Η ίση εργασία ανδρών και γυναικών αξίζει ίση αμοιβή και η διαφάνεια είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα», δήλωσε η Επίτροπος για τη διαφάνεια Βέρα Γιούροβα. «Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα μακριά από τις διακρίσεις και ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην ισότητα».

Σύμφωνα με μελέτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), τα μέτρα μισθολογικής διαφάνειας συμβάλλουν στη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, αν και αυτό οφείλεται κυρίως σε «μείωση των μισθών των ανδρών και όχι σε αύξηση των μισθών των γυναικών».

Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι οι κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών παραμένουν «ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της ανισότητας των φύλων», δείχνοντας στους εργαζόμενους και τους εργοδότες την παρουσία και το μέγεθος των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων.

Δικαιώματα των εργαζομένων

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τη διαφάνεια των αμοιβών, όλοι όσοι αναζητούν εργασία θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το εύρος των αμοιβών των θέσεων για τις οποίες υποβάλλουν αίτηση, ενώ οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία με ανάλυση κατά φύλο για να δουν αν η εταιρεία τους πληρώνει άνδρες και γυναίκες εξίσου για την ίδια εργασία.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του μισθού και των μισθολογικών αυξήσεων. Σύμφωνα με την πρόταση, τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να είναι αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο.

Εν τω μεταξύ, οι εργοδότες δεν θα μπορούν να ρωτούν τους υποψήφιους εργαζόμενους για τις προηγούμενες αμοιβές τους, περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα το μισθολογικό ιστορικό τους να επηρεάζει τις αμοιβές που προσφέρονται στους υποψηφίους.

Υποχρεώσεις των εταιρειών

Οι εργοδότες με περισσότερους από 100 εργαζόμενους θα έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στις εταιρείες τους.

Εάν το μισθολογικό χάσμα είναι υψηλότερο από 5% χωρίς αιτιολόγηση, οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να διενεργούν αξιολόγηση των αμοιβών μαζί με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις εάν δεν τηρείται η αρχή της ίσης αμοιβής, ενώ οι εργαζόμενοι θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης εάν οι εταιρείες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις ίσης αμοιβής.

Ιστορικό

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να επεκτείνει την υποχρέωση γνωστοποίησης της μισθολογικής διαφοράς σε εταιρείες με περισσότερους από 100 εργαζόμενους, ενώ η αρχική πρόταση κάλυπτε μόνο εταιρείες με περισσότερους από 250 εργαζόμενους.

Το Κοινοβούλιο πίεσε επίσης για να διασφαλίσει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τις διατομεακές διακρίσεις και τα μη δυαδικά άτομα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, κάτι που η συνεισηγήτρια Κίρα Μαρί Πίτερ-Χάνσεν (Πράσινοι) χαρακτήρισε «ιστορικό».

«Αυτή η οδηγία θα γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας», δήλωσε μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι διαπραγματευτές.

Οι πρεσβευτές της ΕΕ και το Κοινοβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα τη συμφωνία. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη συνέχεια τρία χρόνια για να μεταφέρουν τις απαιτήσεις διαφάνειας των αμοιβών στο εθνικό τους δίκαιο.

Πηγή: EURACTIV

Δείτε επίσης