ΕΜΠ & Δήμος Μυκόνου: Ανάδειξη της ιστορίας και προαγωγή της επιστήμης

απο Cyclades Open

Στην ολοκλήρωση του έργου, στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προχωρούν οι δύο φορείς, αναφορικά με το έργο «Καταγραφή και ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας της Μυκόνου».

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου, εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση, για την σύναψη νέας σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και του ΕΜΠ, σχετικά με την ολοκλήρωση του υπολοίπου του έργου καταγραφής και ανάδειξης της μεταλλευτικής ιστορίας της Μυκόνου, με τη μορφή συμπληρωματικού ερευνητικού προγράμματος.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η Μύκονος διαθέτει εγκαταλελειμμένα μεταλλεία, ενώ διαθέτει πολύ πλούσιο αρχειακό υλικό, αναφορικά με τη λειτουργία τους τις παλαιότερες δεκαετίες, καθώς και ιστορικές προεκτάσεις στην μακραίωνη ιστορία της Μυκόνου. Μάλιστα, με την αρωγή του Δήμου Μυκόνου, ο σκηνοθέτης Δημήτρης Καλφάκης, έχει εκπονήσει ξεχωριστή έρευνα, δημιουργώντας ένα ντοκιμαντέρ για τα μεταλλεία της Μυκόνου, με τίτλο «Ore Remembrance».

Δείτε επίσης: «Μετάλλου Μνήμη»: Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Καλφάκης διηγείται την ιστορία των μεταλλείων της Μυκόνου

Το πόνημα του ΕΜΠ αποτελεί περισσότερο εξειδικευμένη έρευνα, από ειδικούς στον μεταλλευτικό, αλλά και τον ιστορικό τομέα, και αφορά στην καταγραφή και τεκμηρίωση, όλων των διαθέσιμων στοιχείων για την μεταλλευτική δραστηριότητα στη Μύκονο, από την αρχαιότητα έως και σήμερα.

«Το ευρύ κοινό να γνωρίσει μία ακόμη πτυχή του ιδιαίτερου χαρακτήρα της Μυκόνου»

Σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνέχεια της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του ερευνητικού προγράμματος που είχε ως στόχο την καταγραφή και ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας της Μυκόνου, η νέα πρόταση αφορά στην έκδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε πολυτελή έκδοση, με πλούσιο ιστορικό και φωτογραφικό υλικό.

Όπως τόνισε ο Κοσμήτωρ ΣΜΜΜ, Δρ. Δημήτριος Καλιαμπάκος, στη σχετική του επιστολή εκ μέρους του ΕΜΠ προς το Δήμο Μυκόνου, «η έκδοση ενός τέτοιου ιστορικού βιβλίου θα βοηθήσει στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία και στην αφομοίωσή τους ιδιαίτερα από τα νεότερα μέλη της. Για το ευρύ κοινό θα είναι μία ευκαιρία να γνωρίσει μία άλλη πτυχή που συνθέτει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Μυκόνου, καλώντας το να την «ανακαλύψει» μέσα από καινούριες, διαφορετικές, διαδρομές».

Παράλληλα ο ίδιος σημειώνει, ότι «η επιμέλεια ενός τέτοιου βιβλίου απαιτεί τη συνεργασία μιας ομάδας επιστημόνων με σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο, που θα φροντίσουν να συνθέσουν και να αποτυπώσουν τον πλούτο της πληροφορίας που καταγράφηκε σε προηγούμενη φάση, σε ένα κείμενο εύληπτο από το ευρύ κοινό που θα περιγράφει το χρονικό της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Μύκονο και θα αποκρυσταλλώνει τα συμπεράσματα της έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης έκδοσης απαιτεί επιπλέον ειδική επεξεργασία χαρτών και φωτογραφιών, ώστε να μπορέσουν να αποδοθούν ευκρινώς σε έντυπη μορφή. Η ερευνητική ομάδα η οποία εργάστηκε στην προηγούμενη μπορεί να αποκωδικοποιήσει τα κομβικά σημεία με το καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να γίνονται αντιληπτά από το ευρύ κοινό. Η ερευνητική ομάδα που προτείνεται να αναλάβει το συγκεκριμένο έργο, υπό την διεύθυνσή μου, έχει μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή εξειδικευμένων εκδόσεων με μεταλλευτικό αντικείμενο, καθώς και στην επεξεργασία χαρτών και εικόνων αρχειακού ιστορικού υλικού».

Τι προβλέπει η νέα συνεργασία των δύο φορέων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Σύμφωνα με το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης που ενέκρινε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου, η υλοποίηση του εν λόγω έργου εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, καθώς συμβάλει στη διάσωση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μίας σημαντικής βιομηχανικής κληρονομιάς, η οποία ταυτόχρονα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού της Μυκόνου. Η συνεργασία του Δήμου Μυκόνου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου μέσω της προγραμματικής σύμβασης, σημειώνεται, πως έχει αποφασιστική συμβολή στην επίτευξη κοινών στόχων των δύο φορέων, όπως η ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας της Μυκόνου.

Όσον αφορά στο αντικείμενο της νέας προγραμματικής σύμβασης, το ΕΜΠ αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων ερευνών, με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών, προκειμένου να αποτυπωθεί επιστημονικά και να αναδειχθεί η μεταλλευτική ιστορία της Μυκόνου. Το έργο βασίζεται σε πρωτότυπη έρευνα και θα προάγει την επιστήμη.

Για την εκτέλεση του έργου ως Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) ορίζεται ο κ. Καλιαμπάκος Δημήτριος, Καθηγητής του Τομέα Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχανικών-Μεταλλείων-Μεταλλουργών, ο οποίος θα ορίσει ειδικότερα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, θα συντονίσει και θα διεκπεραιώσει τις εργασίες της.

Το έργο θα εκτελεστεί σε μία φάση, η οποία και αφορά στην επιστημονική ανασύνθεση και αποτύπωση της μεταλλευτικής ιστορίας της Μυκόνου.

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής ομάδα επιστημόνων με σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο, θα συνθέσουν και θα αποτυπώσουν τις πληροφορίες που καταγράφηκαν σε προηγούμενο σχετικό Έργο σε μια πολυτελή έκδοση. Η έκδοσή ενός τέτοιου ιστορικού βιβλίου απαιτεί επιπλέον ειδική επεξεργασία χαρτών και φωτογραφιών, ώστε να μπορέσουν να αποδοθούν ευκρινώς σε έντυπη μορφή. Η εν λόγω έκδοση θα αποτελεί συνέκδοση του ΕΜΠ και του Δήμου Μυκόνου.

Αντικείμενο, της έκδοσης αυτής είναι η ανάδειξη της πολύτιμης άυλης κληρονομιάς των Μεταλλωρύχων της Μυκόνου, και τα στοιχεία ταυτότητας που αυτοί κληροδότησαν στις επόμενες γενιές των κατοίκων της Μυκόνου.

Συγκεκριμένα, τα παραδοτέα της προγραμματικής σύμβασης αφορούν σε:

  • Παραδοτέο Π1: Πολυτελής έκδοση ενός ιστορικού βιβλίου σε 2000 αντίτυπα, με πλούσιο ιστορικό και φωτογραφικό υλικό 200 περίπου σελίδων
  • Παραδοτέο Π2: Παρουσίαση της ειδικής πολυτελούς έκδοσης σε μία κεντρική εκδήλωση στη Μύκονο, με διάρκεια έξι μήνες.

Η συνολική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και τέσσερις μήνες, με δυνατότητα παράτασης, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης, που απαρτίζεται από εκπροσώπους των δύο συνεργαζόμενων φορέων.

Πηγή: Κοινή Γνώμη

Δείτε επίσης