Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Τεχνοηθικής: Σύσταση για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης κατά την υγειονομική κρίση της Covid-19

απο Cyclades Open

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής (ΕΕΒΤ) ανέλαβε την πρωτοβουλία επεξεργασίας του ζητήματος της αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης κατά την υγειονομική κρίση της Covid-19, αναπτύσσοντας έναν δεοντολογικό προβληματισμό που συμπεριλαμβάνει ταυτόχρονα την ηθική της δημόσιας υγείας, την ηθική του διαδικτύου και την ηθική της δημόσιας πληροφόρησης.

Έχοντας μελετήσει και αξιολογήσει ενδελεχώς την υφιστάμενη κατάσταση, και κατόπιν διαδικασίας ακροάσεων με αρμόδιους φορείς, η ΕΕΒΤ κατέληξε σε μια συνοπτική ταξινόμηση των προτεινόμενων πολιτικών γύρω από τρεις βασικούς άξονες:

α) ανάπτυξη υπηρεσιών επαλήθευσης ισχυρισμών και ειδήσεων,

β) βελτίωση των δεξιοτήτων, του γραμματισμού και της παιδείας στα Μέσα και ενδυνάμωση των εμπλεκομένων μερών (πολίτες, δημοσιογράφοι, ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς),

γ) βελτίωση της διαφάνειας και προώθηση ενός κώδικα ηθικής και δεοντολογίας.

Δείτε επίσης