Ευφυής Γεωργία: Η τεχνολογία σύμμαχος στα «μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης» στην Ελλάδα

Μαριάνθη Πελεκανάκη

απο Cyclades Open

Παρά την ευρεία αποδοχή από τον ελληνικό αγροτικό κόσμο ανά την Ελλάδα, η ανάπτυξη της ευφυούς γεωργίας στη χώρα «διαθέτει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στη χώρα». [SHUTTERSTOCK]

Στόχος, μεταξύ άλλων, της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ είναι ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα. Με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων στη γεωργία και την κτηνοτροφία επιτυγχάνεται η ασφαλής, αποτελεσματική και οικολογική ανάπτυξη, που συνολικά χαρακτηρίζεται ως ευφυής γεωργία.

Παράλληλα, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας, που εγκρίθηκε πρόσφατα, καλεί την αγροτική κοινότητα να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές για την άμεση εφαρμογή του από την 1η Ιανουαρίου του 2023. Πρακτικά, η ελληνική αγορά πρέπει πολύ γρήγορα να ανταποκριθεί στις ανάγκες του νέου σχεδίου και να δώσει προσιτές λύσεις ευφυούς γεωργίας στον αγροτικό κόσμο. Η EURACTIV Ελλάδας μίλησε με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου και καταγράφει τις τελευταίες τάσεις, τις επιτυχίες, τις προκλήσεις αλλά και τα περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Έμπρακτα οφέλη

Εξ ορισμού, η ευφυής γεωργία συνιστά μια ολοκληρωμένη διαχείριση της αγροτικής δραστηριότητας η οποία αξιοποιεί παράλληλα τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση, με στόχο την ορθή λήψη αποφάσεων και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι και εργαλεία τα οποία παρέχουν σημαντικές δυνατότητες στον σύγχρονο αγρότη. Μερικά από αυτά είναι: η χρήση drones στην καλλιέργεια, εφαρμογές ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων, διαφυλλικών λιπασμάτων ακόμα και δυνατότητας σποράς ή ολόκληρα συστήματα για διαρκής καταγραφή και ανάλυση δεδομένων και μετρήσεων της καλλιέργειας σε συνδυασμό με την παροχή τεχνολογικών εργαλείων.

Τέτοιου είδους συστήματα έχουν πολλαπλά οφέλη για Έλληνες αγρότες. Με τα εργαλεία της ευφυούς γεωργίας ο αγρότης πλέον α) μπορεί να εξορθολογήσει τη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αρδευτικού νερού στην παραγωγή και άρα να τηρεί ένα πιο φιλικό στο περιβάλλον μοντέλο παραγωγής, β) να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αναδυόμενους κινδύνους μέσα από ειδική συμβουλευτική που του παρέχεται (μέσω εφαρμογών), γ) έχει καλύτερη, γρήγορη και ακούραστη πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές και άγνωστα μέχρι τώρα δεδομένα (γεωργία ακριβείας) και τέλος, δ) δημιουργεί πρόσθετη αξία στα αγροτικά του προϊόντα αναβαθμίζοντάς τα ποιοτικά και μειώνοντας παράλληλα σημαντικά το συνολικό κόστος παραγωγής.

«Μετά την υιοθέτηση συμβουλών ευφυούς γεωργίας, επιτεύχθηκε πτώση του κόστους άρδευσης 20,23%, κατά μέσο όρο, ενώ παρατηρήθηκε μείωση κατά μέσο όρο 21,89% στο κόστος λίπανσης και 33,72% στο κόστος φυτοφαρμάκων κατά συγκεκριμένων εχθρών και ασθενειών.», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γεώργιος Παπαδήμας, Εμπορικός Διευθυντής της NEUROPUBLIC για τη μείωση του κόστους με τη χρήση της τεχνολογίας της εταιρίας του.

Δημοφιλή τα νέα εργαλεία, ειδικά στους νέους παραγωγούς

Τα εργαλεία της ευφυούς γεωργίας έχουν φτάσει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και ο στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού του πρωτογενούς τομέα μοιάζει να είναι κοντά. Με τις σημαντικές εταιρίες του κλάδου να δραστηριοποιούνται σχεδόν σε κάθε περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας, (Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Κρήτη), οι αγρότες δείχνουν να αποδέχονται την καινοτομία και να αναζητούν σύγχρονα μοντέλα παραγωγής, ενώ απομακρύνονται σταδιακά από το παραδοσιακό μοντέλο.

«Η ευφυής γεωργία αντιμετωπίζεται από τους αγρότες με έναν γενικότερο ενθουσιασμό παρά τους αρχικούς δισταγμούς», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Στέλιος Χριστοδούλου διευθύνων σύμβουλος & ιδρυτής της IONOS.

«Ο αγροτικός κόσμος -και κυρίως οι νέοι παραγωγοί που είναι πιο εκπαιδευμένοι στις νέες τεχνολογίες- διψάει για καινοτομία και αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να δώσει λύσεις στις μεγάλες προκλήσεις των καιρών.», δηλώνει στη EURACTIV Ελλάδας ο κ. Γεώργιος Παπαδήμας, Εμπορικός Διευθυντής της NEUROPUBLIC.

Προκλήσεις & περιθώρια βελτίωσης

Παρά την ευρεία αποδοχή από τον ελληνικό αγροτικό κόσμο ανά την Ελλάδα, η ανάπτυξη της ευφυούς γεωργίας στη χώρα «διαθέτει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στη χώρα», επισημαίνει ο κ. Παπαδήμας.

Κι αυτό γιατί παρά το γεγονός ότι δίνει σημαντικές λύσεις απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα (όπως η ακρίβεια ή οι μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες) και την γενική θέρμη προς την καινοτομία υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις που αναδύονται κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών.

Οι πρωταγωνιστές του κλάδου αναγνωρίζουν πώς η διαδικασία γνωστοποίησης και ενσωμάτωσης των προϊόντων τους δεν είναι πάντα εύκολη.

«Ζούμε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον όπου βιώνουμε σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Αυτές οι αλλαγές άλλοτε αποτελούν τροχοπέδη, και άλλοτε επιταχυντή» ,δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Στέλιος Χριστοδούλου από την IONOS.

Είναι γεγονός πως οι εταιρίες συχνά καλούνται να διεξάγουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των γεωργών πριν αυτοί ενσωματώσουν πλήρως τις προσφερόμενες τεχνολογίες επί του πεδίου. Κάτι τέτοιο προδίδει την απουσία κρατικών προγραμμάτων ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών, που ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως κι επαρκώς ή την απουσία συνεργασίας του ιδιωτικού κλάδου της ευφυούς γεωργίας με δημόσιους φορείς.

Έτσι, από τη μία, το έργο της βιομηχανίας γίνεται πιο περίπλοκο και δημιουργεί επιπρόσθετα κόστη στην εκάστοτε εταιρία, κι από την άλλη οι γεωργοί δεν λαμβάνουν δωρεάν εκπαίδευση και κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες.

Ελπίδες για το μέλλον

Η πορεία όμως προς την ψηφιοποίηση του αγροτικού κλάδου και οι περαιτέρω ανάπτυξη της ευφυούς γεωργίας στην Ελλάδα φαίνεται να είναι μια διαδικασία ασταμάτητη με ελπίδες να διαδραματίσει κομβικό ρόλο τα επόμενα χρόνια.

«Στα επόμενα χρόνια η ανάπτυξη θα είναι ραγδαία, καθώς όλο και περισσότερες ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί και εταιρείες στρέφονται στη χρήση τεχνολογιών αιχμής.», εκτιμά ο κ. Χριστοδούλου από την IONOS, ενώ με βάση τα τελευταία δεδομένα «η Γεωργία Ακριβείας με τη χρήση των αυτόματων Drones και σε μεγαλύτερη κλίμακα με τις Aυτόνομες πλατφόρμες, θα αποτελέσει Game Changer για την πορεία της Γεωργίας», καταλήγει ο ίδιος.

«Ας μην ξεχνάμε ότι η ψηφιοποίηση της γεωργίας και της υπαίθρου δεν αποτελεί μόνο ουσιαστική ανάγκη που έχει «χτυπήσει» ήδη την πόρτα των παραγωγών, αλλά και οριζόντιο στόχο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο του 2023. Οπότε, θα υπάρξει στήριξη και από την ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση», ευελπιστεί ο κ. Παπαδήμας από τη NEUROPUBLIC.

Πηγή: EURACTIV GREECE

Δείτε επίσης