Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων: Οι ταξιδιώτες υιοθετούν πιο «πράσινες» επιλογές – Τέσσερις νέες κατηγορίες ταξιδιωτών

απο Cyclades Open

Οι ταξιδιώτες φαίνεται ότι υιοθετούν πιο «πράσινες» επιλογές και πως δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινότητες. Ωστόσο, η προθυμία υιοθέτησης μιας πιο βιώσιμης ταξιδιωτικής συμπεριφοράς, που εκφράζουν οι καταναλωτές, δεν υλοποιείται πάντα. Αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων (ETC) δημοσίευσε την έκθεση: «Βιώσιμα ταξίδια σε μια εποχή αναταραχής: Επιπτώσεις του Covid-19 στη συμπεριφορά του βιώσιμου τουρισμού».

Η κατανόηση των τάσεων συμπεριφοράς και των προσδοκιών των ταξιδιωτών σε έναν κόσμο πανδημίας είναι υψίστης σημασίας για τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Η μελέτη της ETC έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ευρωπαϊκούς προορισμούς να κατανοήσουν καλύτερα τις συμπεριφορές των καταναλωτών στην εποχή της πανδημίας και, πιο συγκεκριμένα, τον βαθμό στον οποίο οι τουρίστες είναι έτοιμοι να κάνουν παραχωρήσεις και να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες προσεγγίσεις, κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους.

Με τη διερεύνηση αυτού του «χάσματος μεταξύ αξίας και δράσης», το ETC υποστηρίζει τους προορισμούς και τον ευρύτερο τουριστικό τομέα στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο τουριστικό οικοσύστημα.

Τα ευρήματα απέδειξαν ότι η ταξιδιωτική συμπεριφορά των ερωτηθέντων προ πανδημίας, η τρέχουσα και η μελλοντική ευθυγραμμίζονται, υποδεικνύοντας ότι η πανδημία δεν έχει καμία επίπτωση στην πιθανότητα υιοθέτησης πιο βιώσιμων ταξιδιωτικών συμπεριφορών στο μέλλον.

Ωστόσο, ο προσανατολισμός στις αξίες, οι πεποιθήσεις και τα πρότυπα κανόνων των ερωτηθέντων αποδείχθηκαν καλοί προγνωστικοί παράγοντες της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς, τόσο πριν από τον Covid-19, όσο και μετά.

Συνολικά, η μελέτη δείχνει ότι οι ταξιδιώτες είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές στην κατηγορία συμπεριφοράς που αφορά την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινότητα και την εμβάθυνση στην τοπική ζωή, την εκμάθηση των τοπικών παραδόσεων και επαγγελμάτων, την αγορά τοπικών προϊόντων και την επιλογή τοπικών εστιατορίων κατά την παραμονή τους στον προορισμό.

Από την άλλη πλευρά, οι ταξιδιώτες είναι λιγότερο πιθανό να επιλέξουν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς και να εξετάσουν το ενδεχόμενο κράτησης σε παρόχους υπηρεσιών με οικολογική πιστοποίηση. Τα χρήματα και ο χρόνος είναι περιορισμοί που διαπιστώθηκε ότι επηρεάζουν σημαντικά την πιθανότητα υιοθέτησης πιο βιώσιμων ταξιδιωτικών πρακτικών στο μέλλον.

Η μελέτη αποκάλυψε τέσσερις ομάδες ταξιδιωτών:

Frontrunners: Ταξιδιώτες με χαμηλό αποτύπωμα, με τη μεγαλύτερη πιθανότητα υιοθέτησης βιώσιμης ταξιδιωτικής συμπεριφοράς στο μέλλον. Πρόκειται για την ομάδα ταξιδιωτών με τον ισχυρότερο περιβαλλοντικό και αλτρουιστικό προσανατολισμό αξιών.

Comfortable Crowd: Συνήθεις ταξιδιώτες χαμηλού αποτυπώματος που ενδιαφέρονται για εναλλακτικούς προορισμούς κοντά τους και για ταξίδια εκτός υψηλής σεζόν.

Entitled Stewards: Ταξιδιώτες μεσαίου αποτυπώματος, που είναι λιγότερο πιθανό να συμβιβαστούν ως προς την τοποθεσία και την περίοδο του ταξιδιού, αλλά είναι πρόθυμοι να προσαρμοστούν κατά τα άλλα.

Laggards: Συνήθεις ταξιδιώτες με μεγάλο αποτύπωμα, με το χαμηλότερο επίπεδο πιθανότητας να εξετάσουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στο μέλλον. Η ομάδα με τον πιο αδύναμο περιβαλλοντικό και αλτρουιστικό προσανατολισμό αξιών.

Πηγή: Money & Tourism

Δείτε επίσης