Κανονισμός για την παύση οικοδομικών εργασιών το καλοκαίρι στη Σαντορίνη

απο Cyclades Open

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας ενέκρινε τον νέο Κανονισμό Καθαριότητας και Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών του Δήμου, βάσει της εισηγητικής πρότασης της Επιτροπής Ποιότητας ζωής.

Ειδικά για τις οικοδομικές εργασίες αυστηροί χρονικοί περιορισμοί αλλά και περιορισμοί που αφορούν τον τόπο και τον τρόπο των εργασιών αναφέρονται στον νέο κανονισμό.

Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση του Δήμου:

“Ο παρών Κανονισμός Καθαριότητας και Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών έχει σκοπό ο Δήμος Θήρας να εναρμονιστεί στην από 15.12.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπ. Εσωτερικών ώστε να είναι πλήρης, όσον αφορά στις αμοιβαίες υποχρεώσεις του Δήμου και των πολιτών, να περιλαμβάνει τις προβλέψεις του νόμου περί αποβλήτων και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020–2030 και του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

Επιπλέον για τον λόγο ότι η περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Θήρας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς, με ιδιαίτερα εκτεταμένη χρονική τουριστική περίοδο και προς τον σκοπό της προστασίας της υγείας των κατοίκων και επισκεπτών αλλά και στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης , σύμφωνα με το άρθρο 79 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εισάγονται προβλέψεις απαγορεύσεων οχλουσών οικοδομικών εργασιών”.

Για τον μισό χρόνο δεν θα επιτρέπονται οικοδομικές εργασίες

Ως προς τις υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, ο Κανονισμός προβλέπει:

1. α) Απαγορεύονται οι οικοδομικές εργασίες για το χρονικό διάστημα από 16 Μαρτίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, στις περιοχές της καλντέρας σε όλο το μήκος της, εντός των παραδοσιακών οικισμών των Φηρών, Ημεροβιγλίου, Οίας, Καρτεράδου, Πύργου, Μεσαριάς, Έξω Γωνιάς, Μέσα Γωνιάς, Βόθωνα, Μεγαλοχωρίου, Εμπορείου, Ακρωτηρίου και Θηρασιάς. Σ’ αυτή την απαγόρευση δεν περιλαμβάνονται οι ελαιοχρωματισμοί και οι αποκαταστάσεις βλαβών ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

β) Απαγορεύονται οι οικοδομικές εργασίες για το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους στις πυκνοκατοικημένες περιοχές* των οικισμών Επισκοπή Γωνιά (Καμαρίου), Βουρβούλου και Περίσσας (Εμπορείου). Σ’ αυτή την απαγόρευση δεν περιλαμβάνονται οι ελαιοχρωματισμοί και οι αποκαταστάσεις βλαβών ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

2.  Επίσης απαγορεύονται παντελώς σε όλη την περιοχή της καλντέρας (εντός και εκτός οικισμών) η ρίψη μπαζών ή άλλων υλικών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

3. Οι ίδιες απαγορεύσεις ισχύουν και για εργασίες των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΥΑΘ) ή παρόχους τηλεφωνίας. Οι οργανισμοί αυτοί πέραν των υποχρεώσεών τους να εφαρμόζουν τους νόμους για την εκτέλεση Δημόσιων Έργωνν (π.χ. σήμανση), οφείλουν αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραημέρου να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά υλικά (π.χ. μπάζα) και να επαναφέρουν τα πράγματα στην πρότερη κατάσταση. Επισημαίνεται ότι πλέον όλες οι επεκτάσεις δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και όλες οι παροχές των καταναλωτών εντός των παραδοσιακών οικισμών της Θήρας και της Θηρασίας θα είναι πλέον υπόγειες, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, με απόφαση Δημάρχου, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας. Τέλος υποχρεούνται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών.

4. Σε περίπτωση εκτεταμένης βλάβης, δύνανται με Απόφαση Δημάρχου να επιτραπούν οι οικοδομικές εργασίες που αφορούν την αποκατάστασή της είτε πρόκειται για ιδιώτες, είτε για Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας.

Καθορίζονται τα όρια των πυκνοκατοικημένων περιοχών των οικισμών Επισκοπής Γωνιάς (Καμαρίου), Βουρβούλου και Περίσσας (Εμπορείου) στις οποίες απαγορεύονται οι οικοδομικές εργασίες για το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, ως εξής:

Περίσσα: Από Άγιο Αντώνη αριστερά, ο διαγώνιος δρόμος που φτάνει στο βουνό και κατεβαίνει στην “Κολάδα”. Επόμενος δρόμος στον Φούρνο του Σπύρου του Santa Irini δεξιά, όπου πέφτουμε στον πεζόδρομο της Περίσσας.

Βουρβούλος: Από την είσοδο του χωριού έως την έξοδο προς το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και πάνω όλο το τμήμα έως τον κεντρικό δρόμο.

Καμάρι: Από το camping και αριστερά διαγώνια, στον δρόμο που οδηγεί στο ΑΒΙΣ και δεξιά από το camping, ό,τι φτάνει μέχρι μέσα στην “Καμάρα”.

Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται από τον Δήμο στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον Κανονισμό, έχοντας τη δυνατότητα να αυξήσει το ύψος των προστίμων. Επιπλέον δύναται να προσαυξάνει τα πρόστιμα σε περίπτωση υποτροπής στο διπλάσιο κατά την κρίση του Δημάρχου.

Το ύψος των προστίμων:

– Βαρέα όχληση (χρήση εκσκαφτικών μηχανημάτων, σφυριών, κοπρεσέρ, πρέσες μπετόν ή σοβά κ.λ.π) 3.600 ευρώ.

– Ελαφρά όχληση (απαγορευμένες οικοδομικές εργασίες χωρίς χρήση μηχανημάτων) 1.800 ευρώ.

– Απόρριψη μπαζών και αδρανών υλικών στην καλντέρα 3.600 ευρώ.

– Απόρριψη και εναπόθεση κάθε στερεού ή ρευστού απορρίμματος σε κοινόχρηστους χώρους, ρέματα, ρυάκια κ.λ.π 360 ευρώ.

– Ρύπανση με μπετόν και απορριμμάτων κινούμενων οχημάτων σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους 240 ευρώ.

– Ρύπανση οποιασδήποτε μορφής παράγεται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων ή διάχυση αυτών 240 ευρώ.

– Εναπόθεση ασυσκεύαστων υγρών απορριμμάτων (λάδια, λίπη κ.λ.π) σε κοινόχρηστους ακάλυπτους χώρους και κάδους απορριμμάτων 240 ευρώ.

– Ρίψη ακάθαρτων νερών (λασπόνερα, σαπουνόνερα) σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους 240 ευρώ.

– Εναπόθεση σκουπιδιών έξω από ξένες ιδιοκτησίες, σε ελεύθερους χώρους, το κρέμασμα σάκων απορριμμάτων σε δέντρα κ.λ.π 120 ευρώ.

Δείτε επίσης