Η Κομισιόν λαμβάνει μέτρα για τις καταχρηστικές αγωγές κατά δημοσιογράφων

απο Cyclades Open

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της προστασίας των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει τις λεγόμενες «στρατηγικές αγωγές κατά της δημόσιας συμμετοχής», όπου πλούσιοι ιδιώτες και εταιρείες προσπαθούν να εκφοβίσουν ή να φιμώσουν τους ερευνητές δημοσιογράφους, με το να κινούνται νομικά εναντίον τους.

Οι αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής στην έρευνα, γνωστές με το αγγλικό ακρωνύμιο Slapps, αποτελούν μια ιδιαίτερη μορφή παρενόχλησης που χρησιμοποιείται κυρίως κατά δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σκοπό να αποτραπεί ή να τιμωρηθεί η κάλυψη ζητημάτων δημόσιου συμφέροντος.

Οι καταχρηστικές δικαστικές αγωγές έχουν εμφανιστεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, με τους ειδικούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα να κάνουν λόγο για μια τακτική που αποτελεί απειλή για την ελευθερία της έκφρασης.

Όπως γράφει ο Guardian, σύμφωνα με το σχέδιο της ΕΕ, δημοσιογράφοι και ΜΚΟ στην Ένωση θα μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια για να απορρίψουν «προδήλως αβάσιμες» δικαστικές υποθέσεις που αφορούν περισσότερα από ένα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η ΕΕ θεσπίζει επίσης διάφορες δικονομικές εγγυήσεις και μέσα έννομης προστασίας, όπως αποζημίωση, αλλά και αποτρεπτικές κυρώσεις για την άσκηση καταχρηστικών αγωγών.

Η Επιτροπή εκδίδει επίσης συμπληρωματική σύσταση για να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη της ΕΕ να ευθυγραμμίσουν τους κανόνες τους με την προτεινόμενη νομοθεσία της Ένωσης και ως προς τις εγχώριες υποθέσεις, καθώς και σε όλες τις διαδικασίες, όχι μόνο στις αστικές υποθέσεις.

Η προτεινόμενη οδηγία θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτού καταστεί νομοθεσία της ΕΕ. Η σύσταση της Επιτροπής έχει άμεση εφαρμογή. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή στην Επιτροπή 18 μήνες μετά την έκδοση της σύστασης.

Πηγή: News247

Δείτε επίσης