Γιατί ματαιώνεται η δημοσιοποίηση της λίστας οφειλετών της εφορίας

Προκόπης Χατζηνικολάου/Capital

απο Cyclades Open

Αναστέλλεται στο παρά πέντε η έκδοση της λίστας με τους οφειλέτες σε Tαμεία και δημόσιο. Με κοινή απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών και Εργασίας η λίστα θα εκδοθεί τον Ιούλιο του 2023. Συγκεκριμένα στην κοινή απόφαση που εξέδωσαν αναφέρεται ότι :”Εξαιρετικά, για τα ημερολογιακά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023, οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, επικαιροποιούνται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023″.

Σημειώνεται ότι η λίστα έπρεπε να έχει ήδη αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ αλλά με πολιτική απόφαση, όπως και τα προηγούμενα δύο χρόνια που είχε παγώσει η έκδοσή της συνεπεία της υγειονομικής κρίσης, αναστέλλεται εκ νέου η έκδοση της ενδεχομένως εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Μαΐου είχε εκδοθεί εγκύκλιος από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) με την οποία καλούνταν οι οφειλέτες των Ταμείων μέχρι τις 21 Ιουνίου να αποπληρώσουν τα χρέη τους διαφορετικά τ στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνταν στην ιστοσελίδα τη ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται πως οι οφειλέτες των Ταμείων  με χρέη πάνω από 150.000 ευρώ (κύρια οφειλή)  ανέρχονται συνολικά σε 10.380. Οι δε οφειλές τους ανέρχονται σε 12,391 δισ. ευρώ. Το σύνολο των οφειλετών του e-ΕΦΚΑ ανέρχεται κοντά στο 1,5 εκατ. και είναι φορτωμένο με 42,8 δισ. ευρώ ασφαλιστικά χρέη (28,201 κύριες οφειλές και 14,6 δισ. ευρώ προσαυξήσεις και τόκοι). Τα  χρέη στην εφορία έχουν ξεπεράσει τα 110 δισ. ευρώ. Πάντως όσοι επιθυμούν μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με τις πάγιες ρυθμίσεις των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.  

Σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε έτος θα πρέπει να αναρτώνται τα στοιχεία φυσικών και νομικών πρόσωπα που έχουν:

Α) Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας και Τελωνείων.

Β) Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Ο νόμος προβλέπει ότι από τη δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι κάτωθι οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας οφειλής:

– οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής

– οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου

– οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης

– οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων και

– οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Πηγή: Capital/Προκόπης Χατζηνικολάου

Δείτε επίσης