Μείωση στο καθαρό επιχειρηματικό εισόδημα των αγροτών την τριετία 2018-2021 – Η έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

απο Cyclades Open

Κατά 1,79% μειώθηκε το καθαρό επιχειρηματικό εισόδημα των αγροτών την τριετία 2018-2021 σύμφωνα με στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Αναλυτικά, το 2021 το καθαρό επιχειρηματικό εισόδημα από την αγροτική δραστηριότητα ανήλθε σε 5.763 εκατ. ευρώ έναντι των 5.869 εκατ. ευρώ το 2020.

Η καθαρή προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές μειώθηκε κατά 10,52% το 2021 (σταθερές τιμές) στα 4.504 εκατ. ευρώ, έναντι των 4.955 εκατ. ευρώ το 2020. Ο εν λόγω δείκτης βρίσκεται σε συνεχή πτώση από το 2020, παρουσιάζοντας αυτή τη χρονιά μείωση 1,02% συγκριτικά με το 2019 (4.974 εκατ. ευρώ).

Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία για το έτος 2021 αντανακλούν τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ. Για την κατάρτιση των εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν όλες οι βέλτιστες διαθέσιμες πηγές δεδομένων

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας, προέρχονται από έρευνες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, από στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και από άλλες διοικητικές πηγές δεδομένων.

Πηγή: AgroCapital
📸 GreenForce Staffing/Unsplash

Δείτε επίσης