Νάξος: Μετά από 33 μήνες δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Η πανδημία έκλεισε τον κύκλο της…

απο Cyclades Open

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κ. Φώτης Μαυρομμάτης, εξέδωσε πρόσκληση για την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 22/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η πρόσκληση έρχεται μετά την απόφαση των δημοτικών παρατάξεων «Μαζί Αλλάζουμε», «Δύναμη Δημιουργίας» και «Λαϊκή Συσπείρωση», καθώς και των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων, να απέχουν από τις συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τότε επιχειρήθηκε, χωρίς επιτυχία καθώς δεν υπήρχε απαρτία, να συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη το Συμβούλιο στις 29 Νοεμβρίου και στις 5 Δεκεμβρίου, ενώ συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη στις 9 Δεκεμβρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), ευρισκόμενο σε απαρτία, καθώς τα παρόντα μέλη αποτελούσαν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου.


Διαβάστε στο Cyclades Open

Νάξος: Δημοτικό συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης; «Όχι αυτή τη φορά» λέει σύσσωμη η αντιπολίτευση

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων- Όταν οι άλλοι συνεδριάζουν δια ζώσης εμείς κάνουμε τηλεδιάσκεψη, γιατί…..


Προφανώς ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κ. Φώτης Μαυρομμάτης, ο οποίος είχε δηλώσει σε ραδιοφωνική συνέντευξή του ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει ξανά δια ζώσης όταν ό ίδιος, ως ο μόνος αρμόδιος να εκδίδει τις προσκλήσεις για τη σύγκλισή του, βεβαιωθεί ότι το επιτρέπουν οι συνθήκες και δεν υπάρχει πλέον σοβαρός κίνδυνος μετάδοσης του κορωνοϊού, θα διαπίστωσε ότι η πανδημία… έκλεισε τον κύκλο της…

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του προγραμματισμένου για τις 22 Δεκεμβρίου δημοτικού συμβουλίου είναι:

1. Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα του αντιτίμου για τη μη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους δικαιούχους των Διευθύνσεων του Δήμου για τα έτος 2020.
2. Λήψη απόφασης για μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στις Κοινότητες Αγίου Αρσενίου, Βίβλου και Κινιδάρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου και υπαίθριου προαύλιου χώρου για αποθήκες και στέγαση εξωτερικών συνεργείων υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4. Λήψη απόφασης για παράταση συμβάσεων μισθώσεων γραφείων Υπηρεσίας Δόμησης στη Κοινότητα Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
6. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
7. Αναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικ. έτους 2022.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παροχής αιγίδας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τον «2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πρωτότυπων Μονόλογων επί Σκηνής».
9. Έγκριση έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 σε τμήμα εντός οικισμού Γαλανάδου στη θέση “Πύργος Μπελώνια – Δημοτικό Σχολείο” Κοινότητας Γαλανάδου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
10. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Δ΄ κατανομή έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους).

Δείτε επίσης