Ορινθολογική Εταιρεία-Knowledge is power: Ενεργοί πολίτες για τα πουλιά και τη Φύση [Video]

απο Cyclades Open

Το έργο «Knowledge is power: Empowering grassroots Local Conservation Groups in wetlands of western Greece through knowledge sharing» είναι το αποτέλεσμα μιας σημαντικής πρωτοβουλίας της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας για την αξιοποίηση της πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας που η Οργάνωση έχει συσσωρεύσει στα 40 χρόνια της ανελλιπούς δράσης της, σχετικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος όπως και τον επιτυχή χειρισμό περιπτώσεων παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ίδρυμα MAVA και στοχεύει στην παραγωγή πρωτότυπου, χρήσιμου υλικού που θα ενισχύσει την εκπαίδευση, τη δημιουργία ικανοτήτων και τη δομή τοπικών ομάδων διατήρησης με στόχο την προστασία των υγροτόπων και της Φύσης.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου περιλαμβάνουν δράσεις ενημέρωσης και προβολής, με επίκεντρο τη δημιουργία ενός εύχρηστου εγχειριδίου μάθησης, μέσα από τη συνεργασία της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ με τρεις σημαντικές πρωτοβουλίες διατήρησης και προστασίας υγροτόπων στη Δυτική Ελλάδα: Messolonghi By Locals – Το Μεσολόγγι των Ντόπιων, Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς. 

Η μεγάλη ορνιθολογική σημασία της Ελλάδας σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και, για ορισμένα είδη, παγκόσμιο επίπεδο καταδεικνύει τη μεγάλη ανάγκη για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων διαχείρισης και προστασίας των πουλιών και των βιοτόπων τους στην χώρα μας, ανάγκη, που, σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται ως επείγουσα. Η χώρα μας άλλωστε αποτελεί, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, μια πραγματική κιβωτό βιοποικιλότητας. Όλος αυτός ο πλούτος χρήζει της καλύτερης δυνατής θεσμικής θωράκισης για την προστασία του.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος MAVA Sharing & Learning, η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία δημιούργησε έναν πρακτικό οδηγό για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προστασία των υγροτόπων και του φυσικού περιβάλλοντος. Ο οδηγός αυτός δεν θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη συμβολή τριών ομάδων με όραμα και ενεργή δράση για τον τόπο τους: της ομάδας «Το Μεσολόγγι των Ντόπιων – Messolonghi by Locals», του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς.

Οι συλλογικότητες αυτές και οι άνθρωποι που τις απαρτίζουν, έχοντας συσσωρεύσει γνώσεις ετών σε ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος στις περιοχές του τόπου καταγωγής τους, βοήθησαν ώστε ο παρών οδηγός να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για την προστασία του περιβάλλοντος.

Πηγή: ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φωτογραφία εξωφύλλου: Ορνιθολογική Εταιρεία/Γιώργος Ντέκας

Δείτε επίσης