Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου: «Η νησιωτικότητα σήμερα εξακολουθεί να παραμένει όρος με κενό περιεχόμενο» – Τα συμπεράσματα του συνεδρίου

απο Cyclades Open

Το κείμενο συμπερασμάτων αποφάσεων και ψηφισμάτων του συνεδρίου

Θέματα

Α. Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Β. Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
Γ. Νησιωτικότητα
Δ. Προσωπικό των ΟΤΑ
Ε. Θεσμικά των ΟΤΑ
ΣΤ. Δημοτικές Κοινότητες
Ζ. Υγεία
Η. Μεταναστευτικό
Θ. Περιβάλλον
Ι. Πρωτογενής Τομέας
ΙΑ. Χωροταξία- Πολιτική Προστασία
ΙΒ. Τουρισμός

Δείτε επίσης