Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου: Ανεπαρκές το πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMΜOs)

απο Cyclades Open

«Το παρατηρητήριο βιώσιμου τουρισμού είναι ένα σύστημα συλλογής, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων, με βάση τις ανάγκες και τα στρατηγικά ερωτήματα που θέτει ένας τουριστικός προορισμός. Αρμοδιότητα του τοπικού ή περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης είναι η μελέτη της τουριστικής αγοράς και η υποστήριξη τεκμηριωμένης δημόσιας πολιτικής για τη λήψη στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα του τουρισμού, καθώς και η ανάδειξη των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.

Το τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης παρακολουθεί τους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης και συντάσσει ετήσια έκθεση. Οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης ταξινομούνται, ιδίως, σε τρεις πυλώνες: οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον και θα πρέπει να ακολουθούν τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και τα πρότυπα του UNWTO».

Αυτό περιλαμβάνεται στη παρουσίαση του Υπ. Τουρισμού. Ανεπαρκές κατά την άποψη μας για να βοηθήσει όποιον θέλει να προχωρήσει στη δημιουργία Παρατηρητηρίου. Ανεπαρκές γιατί η ομάδα έργου που είχε δημιουργηθεί επί υπουργίας Θεοχάρη παρέδωσε από τον Ιούνιο του 2020 αναλυτική μελέτη για το περιεχόμενο ενός εθνικού, περιφερειακών και τοπικών Παρατηρητηρίων που δυστυχώς έμεινε στα χαρτιά

Εμείς, ως το μόνο Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού στην Ελλάδα που λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του UNWTO και δεκαετή εμπειρία μπορούμε να στηρίξουμε άμεσα όποιον θέλει να προχωρήσει στη δημιουργία Παρατηρητηρίου.

.

Γιάννης Σπιλάνης, Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου
Καθηγητής Τομέα Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος

Δείτε επίσης