Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Εννέα επενδυτικά σχέδια σε νησιά των Κυκλάδων εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο

απο Cyclades Open

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε 9 Αποφάσεις Υπαγωγής αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στα καθεστώτα Ενίσχυσης Γενικής Επιχειρηματικότητας (ΣΤ΄ & Ζ΄ Κύκλος) του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, για αιτήσεις που υπεβλήθηκαν στην ΠΕ Κυκλάδων.

• Το σύνολο του ενισχυόμενου κόστους των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 11.987.007,62 €.

• Η συνολική φορολογική απαλλαγή των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 3.139.600,16 €

• Η συνολική επιχορήγηση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 372.233,61 €.

Οι οριστικοί πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας αναρτήθηκαν ήδη:

Ø στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων της ΠΝΑ, http://www.2890.syzefxis.gov.gr/index.php/oristikoi_pinakes/

Ø στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/default.htm

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει καθημερινά τους ενδιαφερόμενους Επενδυτές, τόσο μέσα από την Ιστοσελίδα της, στην Διεύθυνση:

http://www.2890.syzefxis.gov.gr/

όσο και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου,

στη Σύρο και στη Ρόδο και παρέχουν κάθε σχετική με Ιδιωτικές Επενδύσεις Πληροφόρηση:

Στα Τ/Φ: 22810 – 98.818 (Σύρο), 22410 – 26182 (Ρόδο) & στις Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις: grependyton@1730.syzefxis.gov.gr & investors.dod@pnai.gov.gr

Δείτε επίσης