«Πολυτεχνείο ’73: Το ζήτημα των θυμάτων: Νεκροί και τραυματίες»: Τα πορίσματα της ιστορικής έρευνας του Εθνικού  Ιδρύματος Ερευνών

απο Cyclades Open

Στο άρθρο του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη παρουσιάζονται τα πορίσματα της ιστορικής έρευνας του Εθνικού  Ιδρύματος Ερευνών για τα θύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973 και παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος των τεκμηριωμένων νεκρών.

Η μελέτη αυτή έχει υιοθετηθεί από τη σχετική βιβλιογραφία ως η πλέον έγκυρη επιστημονική προσέγγιση στο ζήτημα (βλ. ενδεικτικά Δημήτρης Παπαχρήστος, Το Πολυτεχνείο ζει, εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2004, σελ. 41-45, Δημήτρης Χατζησωκράτης, Πολυτεχνείο ’73, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2004, σελ. 176-177, 424-425, Βαγγέλης Αγγελής & Ολύμπιος Δαφέρμος, Όνειρο ήταν, έκδοση ΕΔΙΑ-Οδυσσέας, Αθήνα 2005, σελ. 378-388).

.

Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, «Πολυτεχνείο ’73: Το ζήτημα των θυμάτων: Νεκροί και τραυματίες», στο Γιώργος Γάτος, Πολυτεχνείο ’73: ρεπορτάζ με την Ιστορία, τ. Β’, Εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα, 2004, σσ. 38-55.

.

Άδεια διανομής: Creative Commons BY-NC-SA

Δείτε επίσης