Πράσινο Ταμείο: Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες 2022

απο Cyclades Open

H νέα πρόσκληση Καινοτόμων Δράσεων με τους Πολίτες, του Πράσινου Ταμείου, εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Φυσικό Περιβάλλον 2022, με διάστημα υποβολής προτάσεων από τις 05/12/2022 έως και τις 31/03/2023.

Η πρόσκληση καλύπτει 4 θεματικά πεδία: κλιματική αλλαγή, προστασία φυσικού περιβάλλοντος, αναβάθμιση ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και προστασία/διατήρηση βιοποικολότητας.

Δικαιούχοι αποτελούν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κάθε μορφής σε σύμπραξη με ΟΤΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 1.000.000 ευρώ, ενώ κάθε πρότασης δύναται να φτάσει έως 50.000 ευρώ.

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πράσινου Ταμείου και η αξιολόγηση είναι συγκριτική.

Δείτε επίσης