Ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας παγκοσμίως

απο Cyclades Open

Ένα νέο ρεκόρ σημειώθηκε στην παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στις 16 Μαρτίου 2023.

Πιο συγκεκριμένα, η μέση ημερήσια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας μεταξύ του 60ου βόρειου παραλλήλου και του 60ου νότιου παραλλήλου (60S – 60N), σημείωσε την υψηλότερη θερμοκρασία από την αρχή των δορυφορικών καταγραφών το 1981. Το ρεκόρ αυτό μάλιστα καταγράφηκε ενώ το φαινόμενο Λα Νίνια είναι ακόμη σε εξέλιξη, που σημαίνει ότι η επιφάνεια της θάλασσας σε μεγάλο μέρος του Ειρηνικού Ωκεανού είναι ελαφρώς ψυχρότερη από τη μέση τιμή των τελευταίων 30 ετών. 

Μέσα στο 2023 οι επιστήμονες αναμένουν την επιστροφή του Ελ Νίνιο, και αν αναλογιστούμε ότι τα προηγούμενα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας επιφάνειας της θάλασσας παγκοσμίως συνέβησαν με Ελ Νίνιο (προηγούμενο ρεκόρ τον Μάρτιο 2016)τότε φέτος προβλέπονται ακόμη περισσότερα ρεκόρ. 

Εικόνα. (Χάρτες αριστερά) Η απόλυτη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας παγκοσμίως καθώς και η απόκλισή της από τη μέση τιμή της περιόδου 1981-2020 την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023. (Γράφημα δεξιά) η ετήσια πορεία της ημερήσιας τιμής θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας παγκοσμίως από το 1981 μέχρι σήμερα, η μέση τιμή (λευκή διακεκομμένη καμπύλη) και η θερμοκρασία φέτος μέχρι 16 Μαρτίου (κόκκινη καμπύλη). Η σκιαγραφημένη περιοχή αποτυπώνει την τυπική απόκλιση των δορυφορικών μετρήσεων. 

Πηγή: ClimateBook – Πηγή δεδομένων: NOAA OISST V2.1 | Maine Climate Office, Climate Change Institute, University of Maine.

Δείτε επίσης