Ρήτρα αναπροσαρμογής: Δικαστική απόφαση υπέρ πολίτη για μονομερείς χρεώσεις

απο Cyclades Open

Μια πρώτη “νίκη” πέτυχε ακόμη ένας πολίτης, που είδε τον λογαριασμό ρεύματος του να αυξάνεται κατακόρυφα, λόγω της περιβόητης ρήτρας αναπροσαρμογής. Η ελληνική Δικαιοσύνη υποχρεώνει τον προμηθευτή ενέργειας και τη ΔΕΔΔΗΕ να απέχουν προσωρινά από οποιαδήποτε διακοπή ηλεκτροδότησης της οικείας του και της επαγγελματικής του στέγης.

Αιτία σύμφωνα με την απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο πολίτης ήταν το γεγονός ότι στη σύμβαση που είχε υπογράψει με την εταιρία ηλεκτροδότησης, δεν είχε τεθεί ζήτημα ρήτρας αναπροσαρμογής, αλλά όπως φαίνεται η επιχείρηση αποφάσισε να την επιβάλει μονομερώς. Αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί αντιμέτωπος με διακοπή του ρεύματος τόσο στο σπίτι του όσο και στην εργασία του, εφόσον δεν κατέβαλε το ποσό των 914,01 στο οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων χρεώσεων και η ρήτρα αναπροσαρμογής 558,71 ευρώ.

Ο προσφεύγων κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, στο πλαίσιο της κύριας αγωγής κατά της εταιρίας. Στο σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 5268/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), αναφέρεται ότι το δικαστήριο “διατάσσει μέχρι να κριθεί από το Δικαστήριο με έκδοση τελεσίδικης απόφασης η νομιμότητα των ενεργειών και των όρων επί των οποίων η καθ’ ης επέβαλε σε βάρος του αιτούντος και μονομερώς τις χρεώσεις που αναφέρονται στην αίτηση, η απαγόρευση της διακοπής της ηλεκτροδότησης από την πρώτη καθ’ ης και τη δεύτερη των καθ’ ων (ΔΕΔΔΗΕ) ως αρμόδιο Φορέα για τη διακοπή ηλεκτροδότησης ακινήτων στα πλαίσια τυχόν παροχής τέτοιας εντολής προς αυτόν από την ως άνω πάροχο τόσο για την οικία όσο και για το γραφείο του, τόσο σε σχέση με τους προσβαλλόμενους με την αίτηση λογαριασμού ρεύματος όσο και σε σχέση με μελλοντικούς λογαριασμούς ρεύματος της καθ’ ης στους οποίους τυχόν εμπεριέχονται παρανόμως ρήτρες αναπροσαρμογής κόστους ενέργειας και τιμολόγησης κιλοβατώρας. Καταδικάζει τους καθ’ ων στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος τα οποία ορίζει στο ποσόν των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ”.

Μονομερής τροποποίηση κιλοβατώρας

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην δικαστική απόφαση, τη ρήτρα αναπροσαρμογής (αυξημένο κόστος ενέργειας λόγω ενεργειακής κρίσης) ύψους 558,71 ευρώ “ουδέποτε είχε συμφωνήσει με την εταιρεία”, η οποία “αποφάσισε να τροποποιήσει μονομερώς και τη σταθερή τιμή κιλοβατώρας 0,064/KWh που είχαν συμφωνήσει και επέλεξε να τον χρεώσει για πρώτη φορά με χρέωση ενέργειας ημέρας 0,082E/KWh και με χρέωση ενέργειας νύχτας 0,078970E/KWH”. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, ως προς τον υπολογισμό του ποσού που αντιστοιχεί στη ρήτρα αναπροσαρμογής δεν υπήρξε κανένας απολύτως τρόπος υπολογισμού ή επιμέτρησης του.

Το δικαστήριο, δε, καταλήγει στα εξής:

“Δεν έπρεπε να λάβει χώρα αλλαγή τιμολόγησης εφόσον είχαν συμφωνήσει εξ αρχής την καταβολή ετήσιας συνδρομής ύψους 59 ευρώ για την οικιακή του παροχή και 79 ευρώ για την επαγγελματική του παροχή τις οποίες κατέβαλλε ανελλιπώς ο αιτών προκειμένου να έχει σταθερή τιμή κιλοβατώρας 0,064KWh και για τις δύο παροχές του. Επίσης ο αιτών ποτέ δεν έλαβε από πριν γνώση των ουσιωδών τροποποιήσεων στις οποίες προέβη η καθ’ ης προκειμένου να μπορέσει να αντιδράσει.

Συνεπώς λόγω των μονομερών τροποποιήσεων από την καθ’ ης των ουσιωδών όρων των μεταξύ τους συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (…) οι λογαριασμοί ρεύματος καθίστανται υπέρογκοι και αδυνατεί να τους εξοφλήσει με συνέπεια να κινδυνεύει τόσο η οικία του όσο και το γραφείο του (επαγγελματική παροχή)σε διακοπή της ηλεκτροδότησης της από την καθ’ ης με κίνδυνο να περιέλθει σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση ο αιτών και η οικογένεια του (ο λογαριασμός της οικιακής του παροχής και μόνο ο οποίος έληγε την 9-5-2022 και στον οποίο περιλαμβάνεται ειδοποίηση διακοπής ανέρχεται σε 914,01 ευρώ για έναντι κατανάλωση μόλις 30 ημέρων).

Κατά ακολουθίαν των παραπάνω η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας και να καταδικαστούν οι καθ’ ων στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος λόγω της ήττας τους”.

Πηγή: NEWS247Αντωνία Ξυνού

Δείτε επίσης