Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Αμοργού

απο Cyclades Open

Στο πλαίσιο του νόμου για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, ο Δήμος Αμοργού εκπονεί το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) για τη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Tο Σ.Φ.Η.Ο. αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Αμοργού

Το ΣΦΗΟ θα αποτελέσει το προγραμματικό σχέδιο του Δήμου για την χωροθέτηση και ανάπτυξη των δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η έγκαιρη κατάρτιση του ΣΦΗΟ αποσκοπεί στην γεωγραφικά και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη της εν λόγω υποδομής, δημιουργώντας ένα δίκτυο ολοκληρωμένο και χρηστικό, με στόχο την εξυπηρέτησης των δημοτών καθώς και των επισκεπτών του Δήμου.

Μόνιμος πληθυσμός 1.965 (έτος 2021 – προσωρινά στοιχεία).

Επισκέπτες (Αύγουστος 2018) 23.357 αφίξεις στη Ν. Αμοργό.

872 ΕΙΧ στο Δήμο (2021 – στοιχεία ΥΜΕ).

Με βάση την εκτίμηση των αναγκών φόρτισης και της γεωγραφικής κάλυψης του νησιού, προτείνονται 5 + 1 σημεία φόρτισης,  τα οποία είναι: θέση 1: Αιγιάλη – Λόζα, θέση 2: Κατάπολα, θέση 3: Χώρα – Πλατεία, θέση 4: Θολάρια, θέση 5: Όρμος Αιγιάλης,θέση 6: Αρκεσίνη,θέση 8 (Δίκυκλα / Μικροκινητικότητα): Όρμος Αιγιάλης 2.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αμοργού βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκπόνησης του ΣΦΗΟ και  παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα για την πρόταση χωροθέτησης των υποδομών φόρτισης στο Δήμο.

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των δημοτών και επισκεπτών της Αμοργού, ο Δήμος καλεί το κοινό (ιδιώτες και επιχειρήσεις) να συμμετάσχουν στη σχετική έρευνα με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου.

Το ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο σε πολλαπλά μέσα και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης Και μπορεί να συμπληρωθεί μόνο μία φορά από κάθε πολίτη.

Δείτε επίσης