Σέριφος: Βιώσιμη ανάπτυξη υπό την αυξανόμενη τουριστική πίεση

απο Cyclades Open

Ο Δήμου Σερίφου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα υπογράψουν προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Βιώσιμη ανάπτυξη στην Σέριφο υπό την αυξανόμενη τουριστική πίεση: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση».

Στόχος της προγραμματικής σύμβασης είναι να αποκτήσει η Σέριφος τα εργαλεία εκείνα που θα της επιτρέψουν να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τη φήμη της όπως αποτυπώνεται από την αύξηση των τουριστικών ροών των τελευταίων χρόνων και να την διαχειριστεί με τρόπο που να μεγιστοποιεί τα οφέλη για τη τοπική κοινωνία και τη συνολική βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού παράγοντας και διακινώντας ένα ή περισσότερα τουριστικά προϊόντα αντίστοιχης ποιότητας και διαφοροποίησης.

Στην πρώτη φάση του έργου θα δημιουργηθεί το προφίλ του προορισμού με τα διαθέσιμα δεδομένα ώστε να υπάρξει πρώτη εκτίμηση των αναγκών του σχεδιασμού. Στη δεύτερη φάση προτείνεται η χρήση μιας σειράς από εργαλεία που σκοπό έχουν να περιγράψουν το «μίκρο» και «μάκρο» περιβάλλον του προορισμού, την οικονομία του νησιού με έμφαση στον τουρισμό, καθώς και τις υφιστάμενες πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τον τοπικό σχεδιασμό μέσα από το φίλτρο της νησιωτικότητας. Η τρίτη φάση του σχεδιασμού απαιτεί τη συνθετική ικανότητα των εμπλεκομένων και δεδομένου ότι περιλαμβάνει αποφάσεις για στόχους και στρατηγικές, έχει σαφώς πολιτικό χαρακτήρα και οφείλει να τεκμηριώσει σαφώς τους στρατηγικούς στόχους που επιλέγει.


Διαβάστε ακόμα στο Cyclades Open

Σέριφος: Ταμπέλες ιδιοκτησίας ξεφυτρώνουν σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία σε Μέγα Λιβάδι και Κουταλά -Άμεση η αντίδραση των κατοίκων και του δήμου


Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη αφορά στη διαχείριση των επιπτώσεων του τουρισμού στην τοπική οικονομία, την τοπική κοινότητα και το περιβάλλον, με τρόπο που να διατηρεί ή και να αυξάνει τους πόρους του προορισμού για τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των επισκεπτών και της τοπικής κοινωνίας μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού.

Η έννοια του ολοκληρωμένου σχεδιασμού που περιλαμβάνει όλους τους τομείς της οικονομίας προέρχεται από την αντίληψη ότι, ανεξαρτήτως της θεματικής του σχεδιασμού με την οποία ασχολείται κανείς, οφείλει να λάβει υπόψη του τις διασυνδέσεις με τους άλλους τομείς της οικονομίας καθώς και τον αντίκτυπο που αυτός θα έχει σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, κάτι που είναι γνωστό ως η «τριπλή βασική προσέγγιση». Η αρχή της συμμετοχικής διακυβέρνησης έχει να κάνει με τη μετάβαση σε πιο ανοιχτά και δημοκρατικά μοντέλα αυτοδιοίκησης, όπου δίνεται στους άμεσα ενδιαφερόμενους, αλλά και στους πολίτες γενικότερα, το πλαίσιο και τα εργαλεία ώστε να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα θέματα που τους αφορούν.

Με βάση τον ΠΟΤ για να χαρακτηριστεί ένας προορισμός βιώσιμος θα πρέπει να έχει ένα σύστημα συμμετοχικής τουριστικής διακυβέρνησης που να περιλαμβάνει την ύπαρξη στρατηγικής βασισμένη στην καταγραφή και ανάλυση δεδομένων, την οποία αναλαμβάνει να υλοποιήσει ειδικός φορέας και η οποία αξιολογείται δημόσια και επικαιροποιείται σε τακτικά διαστήματα.

Επίσης, θα πρέπει να προσβλέπει στη συνεχή βελτίωση των οικονομικών ωφελειών για την τοπική κοινωνία και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών καθώς και στη μεγιστοποίηση των κοινωνικών και πολιτιστικών ωφελειών για τις τοπικές κοινωνίες και τους επισκέπτες. Παράλληλα, πρέπει να προσβλέπει στη μεγιστοποίηση των ωφελειών για το περιβάλλον και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων.

📸 Despina Galani/Unsplash

Δείτε επίσης