Σίφνος: Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και του δήμου Σίφνου

απο Cyclades Open

Υπογράφηκε από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη, Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του υπουργείου και του δήμου Σίφνου για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΣΙΦΝΟΥ (ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ)».

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη βελτίωση της προσβασιμότητας στο Κάστρο, στη διαμόρφωση και ανάδειξη του μεσαιωνικού και αρχαίου πυρήνα του Μέσα Κάστρου καθώς και στην ανάδειξη των αρχαίων τειχών έως τα Σεράλια.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€ και θα καλυφθεί εξολοκλήρου από πιστώσεις του Δήμου Σίφνου.

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της σύμβασης είναι οι εξής:

-Εκπόνηση μελέτης παρεμβάσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε κοινόχρηστους  χώρους, με στόχο την ασφάλεια και τη βελτίωση σε αυτούς  (Α’ Φάση)

-Υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων ως προς την προσβασιμότητα, μετά από την έγκριση της άνω μελέτης (Α’ Φάση)

-Καθαρισμοί και ευπρεπισμός αρχαιολογικού χώρου στο Μέσα Κάστρο, περιοχή αρχαίας ακρόπολης (Α’ φάση)

-Σχεδιασμός, σύνταξη και παραγωγή πληροφοριακού υλικού έντυπου και ψηφιακού σχετικά με τα μνημεία και τις διαδρομές στο Κάστρο – Αρχαίο  Άστυ Σίφνου (Α’ φάση)

-Υλοποίηση σήμανσης διαδρομών (Α’ φάση).

.

📸 Νικόλας Φαριανός

Δείτε επίσης