Κέα: «ΣυμβαδίΖουμε»-Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες για να προστατεύσουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους;

Πού συναντώνται η προστασία του περιβάλλοντος με εκείνην του πολιτισμού; Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες για να προστατεύσουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους από την κλιματική αλλαγή;

απο Cyclades Open

Η ΑΜΚΕ diadrasis έχει στόχο την προστασία της ανεξερεύνητης πολιτιστικής κληρονομιάς. Προσφάτως η diadrasis σε συνεργασία με το Δήμο Κέας και την υποστήριξη της ΔΣΑΝΜ του ΥΠΠΟΑ ξεκίνησε το έργο «ΣυμβαδίΖουμε» που έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των πολιτών στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή, χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο.

Το έργο θα υλοποιηθεί στην Αθήνα και στην Κέα, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022.

Σκοπός του έργου «ΣυμβαδίΖουμε» είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση πολιτών και επαγγελματιών του πολιτισμού στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή. Το έργο επιδιώκει να επαναφέρει την αίσθηση του ελέγχου και διαχείρισης της κατάστασης, δίνοντας την ευκαιρία στους ίδιους τους πολίτες, μέσα από την εκπαίδευση και τη συνεργασία με επαγγελματίες του πολιτισμού, να φροντίσουν και να προστατέψουν μνημεία του τόπου τους. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στο τρίπτυχο ευαισθητοποίηση – ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών – συνέργεια με τους ειδικούς και περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

•             Ενημερωτικές εκδηλώσεις

•             Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά

•             Εκπαιδευτικό σεμινάριο προληπτικής συντήρησης σε συλλόγους

•             Εθελοντικές δράσεις

•             Έρευνα

Αναλυτικά:

Η ΑΜΚΕ diadrasis υλοποιεί σε συνεργασία με το Δήμο Κέας και τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού το έργο «ΣυμβαδίΖουμε», το οποίο απαντά στο παραπάνω ερώτημα: «Η συνεργασία πολιτών και επαγγελματιών αποτελεί το κλειδί για την προστασία των μνημείων από την κλιματική αλλαγή». Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2021» – Άξονας Προτεραιότητας «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες».

Σκοπός του έργου «ΣυμβαδίΖουμε» είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση πολιτών και επαγγελματιών του πολιτισμού, στην από κοινού προσπάθεια για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το έργο θα δώσει την ευκαιρία στους ίδιους τους πολίτες, μέσα από την εκπαίδευση και τη συνεργασία με επαγγελματίες του πολιτισμού, να φροντίσουν και να προστατέψουν τα μνημεία του τόπου τους. Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι και δράσεις είναι:

  1. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού με την υλοποίηση αντίστοιχων ενημερωτικών εκδηλώσεων στην Αθήνα και την Κέα  
  2. Η εκπαίδευση και η ενεργοποίηση πολιτών και επαγγελματιών για την από κοινού προστασία των τοπικών μνημείων, υλοποιώντας εθελοντικές δράσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια απευθυνόμενα τόσο σε τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, όσο και σε επαγγελματίες.

Οι δράσεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στην Κέα, στην Αθήνα και διαδικτυακά μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022.

Συντονιστής έργου: Diadrasis

Δείτε επίσης