Σύρος: Ανοικτός Διαγωνισμός για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην Ερμούπολη – Αναβάθμιση και Βελτίωση Υποδομών

απο Cyclades Open

Ανοικτό διαγωνισμό διενεργεί ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου. Υποέργο 1: Αναβάθμιση και βελτίωση Υποδομών», συνολικού προϋπολογισμού 583.626,62, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με ημερομηνία λήξης των προσφορών έως τη Δευτέρα 09/01/2023 και ώρα 14:00.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» (συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Η πράξη, στην οποία συμμετέχουν ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, ως Κύριος Δικαιούχος και ο Εμπορικός Σύλλογος Σύρου, ως Συνδικαιούχος, αφορά στη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην Ερμούπολη και αποτελείται από το υποέργο Ι (YE 1), το οποίο περιλαμβάνει:

1.1. Αναβάθμιση και Βελτίωση Υποδομών.

1.1.Α. Κατασκευή Ραμπών και Οδεύσεων Τυφλών – Διαπλάτυνση Πεζοδρομίων.

1.1.Β. Αναβάθμιση οδοφωτισμού – Εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων.

1.2. Προμήθεια Συστημάτων Αστικού Εξοπλισμού.

 Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται στο κέντρο της Ερμούπολης και αποτελείται από ένα σύνολο οδών με έντονη εμπορική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις οδούς:

α. Θυμάτων Σπερχειού,

β. Πρωτοπαπαδάκη,

γ. Βικέλα,

δ. Σταματίου Πρωίου,

ε. Χίου,

στ. Πετροκοκκίνου,

ζ. Τιμ. Αμπελά,

η. Ελ. Βενιζέλου,

καθώς και την  Πλατεία Άννης Κουτσοδόντη.

Δείτε επίσης