Θυμάστε το Freedom Pass; Περίπου 5,5 εκατ. ευρώ έμειναν αδιάθετα – Τι δείχνουν τα στοιχεία

απο Cyclades Open

Αδιάθετο έμεινε τελικώς ποσό περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Freedom Pass, το οποίο είχε κάνει πρεμιέρα πέρυσι τον Ιούλιο και αφορούσε την παροχή ύψους 150 ευρώ στους νέους και τις νέες από 17 έως 25 ετών, οι οποίοι θα εμβολιάζονταν κατά του κορονοιού έως και το τέλος του 2021.

Όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, το οποίο αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», με την ολοκλήρωση της δράσης τον περασμένο Ιούνιο το αδιάθετο ποσό από τις απενεργοποιηθείσες άυλες ψηφιακές κάρτες των δικαιούχων, το οποίο και θα επιστραφεί, ανέρχεται σε 5.548.300 ευρώ, ενώ επιστρέφεται και ποσό ύψους 32.100 ευρώ, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε διότι δεν δημιουργήθηκαν 214 άυλες χρεωστικές κάρτες.

Υπενθυμίζεται ότι όπως οριζόταν στη σχετική σύμβαση, τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα των δικαιούχων της Κάρτας Νέων για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό θα επιστρέφονταν στον φορέα, ενώ το σύνολο των χρεωστικών καρτών προβλεπόταν να απενεργοποιείται με τη λήξη της πρωτοβουλίας.

Η δράση του Freedom Pass είχε παραταθεί για ένα εξάμηνο στα τέλη του 2021 για αγορές εντός Ελλάδας, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού, των μεταφορών και σε γυμναστήρια, αλλά μόνο ως προς τη δυνατότητα αξιοποίησης των καρτών που θα είχαν εκδοθεί μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ δεν υπήρχε η δυνατότητα έκδοσης νέας κάρτας μετά την 01/01/2022.

Βάσει των στοιχείων που είχαν δοθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας, τον φορέα υλοποίησης του έργου, σε χρονικό διάστημα 6 μηνών είχαν ήδη καταβληθεί 85.950.307,60 εκατ. ευρώ μέσω 658.628 επιταγών (Vouchers) και προπληρωμένων χρεωστικών καρτών σε δικαιούχους των προγραμμάτων Freedom Pass και του δεύτερου κουπονιού, το οποίο αφορούσε μικρότερης ηλικίας εμβολιασμένους, στους οποίος παρέχονταν δωρεάν δεδομένα (Freedom Pass Data).

Το πρόγραμμα τέθηκε σε λειτουργία στις 20 Ιουλίου 2021 και μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2022 είχαν εγκριθεί 556.041 αιτήσεις δικαιούχων, συνολικού ποσού ογδόντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων εκατό πενήντα ευρώ (83.406.150,00 €). Μάλιστα έως και την ίδια μέρα είχαν καταναλωθεί συνολικά το ποσό των εξήντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (61.527.528,25 €). Εως τότε είχε χρησιμοποιηθεί, έστω μία φορά, το 83,53% των συνολικά εκδοθεισών καρτών.

Το Freedom Pass/Data είχε ξεκινήσει στις 11 Οκτωβρίου 2021 με στόχο την δωρεάν διάθεση 50GB δεδομένων (data) σε εφήβους 15-17 ετών που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊο ή τη μόνη δόση εφόσον το εμβόλιο ήταν μονοδοσικό. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και συνολικά εγκρίθηκαν 102.587 αιτήσεις δικαιούχων συνολικού προϋπολογισμού 2.544.157,60 €, στις οποίες είχε χορηγηθεί το δωρεάν πακέτο δεδομένων.

Συνολικά από το σύνολο των εμβολιασμένων το 87% έκανε αίτηση για το Freedom Pass, ενώ το 63% για το Freedom Pass Data.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ/Μαρία Λιλιοπούλου

Ethan Robertson/Unsplash

Δείτε επίσης