Τόποι του κόσμου: Edensor

Η φωτογραφία της ημέρας

απο Cyclades Open

Το Edensor βρίσκεται στο Derbyshire στην Αγγλία και έχει περίπου 150 κατοίκους.

Το χωριό χτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα για να αντικαταστήσει μικρότερους οικισμούς της περιοχής, ενώ μετά το 1850 χαρακτηριζόταν ως «χωριό υπόδειγμα».

Δείτε επίσης