Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας – Οι 7 δικαιούχοι δήμοι των Κυκλάδων

απο Cyclades Open

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων, σε επίπεδο Δήμων (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων), το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν στην Πράξη «Εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των ωφελειών των δράσεων Βιώσιμης μικροκινητικότητας μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων και τελική Τεκμηρίωση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5163965, (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας.

Στο πλαίσιο της Πράξης θα υλοποιηθούν έργα στους συμμετέχοντες Δήμους (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων) της χώρας που αφορούν:

• Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης.

• Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος & φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο.

• Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων).

• Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας.

• Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό.

• Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται.

Δικαιούχοι δήμοι του Νομού Κυκλάδων και συνολική δημόσια δαπάνη:

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ                   255.835,08 €

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ          318.000,00 €

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                318.000,00 €

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ              255.794,16 €

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ                 311.566,88 €

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   316.453,72 €

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                 255.805,32 €

Δείτε επίσης