145 δισ. ευρώ σε μια δεκαετία οι απώλειες από την κλιματική κρίση-Στην Ελλάδα οι υψηλότερες οικονομικές απώλειες ανά κάτοικο

απο Cyclades Open

Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε ακραία καιρικά φαινόμενα και που σχετίζονται με το κλίμα, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε οικονομικές απώλειες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που αναδημοσίευσε η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat, τέτοια γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων των κυμάτων καύσωνα, των πλημμυρών και των καταιγίδων, έχουν προκαλέσει οικονομικές απώλειες άνω των 145 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ΕΕ την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον, ο κινητός μέσος όρος 30 ετών των οικονομικών απωλειών που σχετίζονται με το κλίμα δείχνει μια σαφή τάση, αυξάνοντας σχεδόν 2% ετησίως την τελευταία δεκαετία.

Το 2020, οι συνολικές οικονομικές απώλειες που σχετίζονται με το κλίμα ήταν 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μεγαλύτερη συνολική ζημία καταγράφηκε το 2017 (27,9 δισεκατομμύρια ευρώ), υπερδιπλάσια από αυτή του 2020, ως αποτέλεσμα των κυμάτων καύσωνα που καταγράφηκαν στην Ευρώπη που στέγνωσαν τη ξηρά  και προκάλεσαν συνθήκες ευνοϊκές συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιών. Η χαμηλότερη συνολική απώλεια παρατηρήθηκε το 2012 (3,7 δισ. ευρώ).

Η Ελλάδα κατέγραψε τις υψηλότερες οικονομικές απώλειες που σχετίζονται με το κλίμα ανά κάτοικο

Το 2020, οι οικονομικές απώλειες που σχετίζονται με το κλίμα ανήλθαν σε 27 ευρώ ανά κάτοικο της ΕΕ. Το κράτος μέλος με τις μεγαλύτερες απώλειες ανά κάτοικο (σχεδόν τρεις φορές υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ) ήταν η Ελλάδα (91 ευρώ ανά κάτοικο), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (62 ευρώ) και την Ιρλανδία (42 ευρώ). Οι χαμηλότερες απώλειες ανά κάτοικο καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (0,7 € ανά κάτοικο), τη Σλοβενία ​​και τη Σλοβακία (4 € και οι δύο).

Οι αναφερόμενες οικονομικές απώλειες γενικά αντικατοπτρίζουν άμεσες ζημίες σε χρηματικά ποσά σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και ως εκ τούτου αποτελούν μόνο μερικές εκτιμήσεις ζημίας. Δεν λαμβάνουν υπόψη τις απώλειες που σχετίζονται με τη θνησιμότητα και την υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, γεγονός που θα αύξανε σημαντικά την εκτίμηση.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) συγκεντρώνει τα συγκεντρωτικά δεδομένα της ΕΕ και δημοσιεύει δεδομένα για την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη. Η Eurostat αναδημοσιεύει τα στοιχεία του ΕΟΠ. Για τις χώρες Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία και Μάλτα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2020 σχετικά με τις απώλειες που σχετίζονται με το κλίμα σε ευρώ ανά κάτοικο.

Πηγή: ClimateBook/Eurostat

Δείτε επίσης