Από 3.000 ευρώ τα αγροτικά μικροδάνεια με χαμηλό τόκο και χωρίς εξασφαλίσεις

Γιώργος Κοντονής

απο Cyclades Open

Σύµφωνα µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό το δάνειο θα είναι πλήρως εγγυηµένο για το 50% του δανείου και ως εκ τούτου το συνολικό επιτόκιο θα είναι στο µισό της αγοράς ενώ στόχος είναι να µην ζητούνται καθόλου εξασφαλίσεις από τους αγρότες.

Το Ταµείο έχει ήδη ιδρυθεί και διαχειριστής του είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα η οποία θα απευθύνει κάλεσµα προς τις τράπεζες ώστε να συµµετάσχουν σε αυτό και να δηµιουργήσουν τα κατάλληλα προϊόντα ώστε να τρέξει η δανειοδότηση.

Προς το παρόν, το µόνο χρηµατοδοτικό εργαλείο αποκλειστικά για αγρότες και αγροτική µεταποίηση που είναι ενεργό είναι το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης για δάνεια από 10.000 ευρώ και άνω.

Τα δάνεια µέσω του ΤΕΑΑ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για επενδυτικές δαπάνες για την κάλυψη οποιωνδήποτε αναγκών του επιχειρηµατικού σχεδίου, όπως του ΦΠΑ των επιλέξιµων δαπανών ή της απόκτησης µεταχειρισµένου εξοπλισµού, της απόκτησης ζωικού ή/και φυτικού κεφαλαίου καθώς και για την αγορά γης, έως το 10% της συνολικής επένδυσης.

Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ως κεφάλαια κίνησης ύψους έως 200.000 ευρώ ή έως το 30% του ύψους του δανείου που αφορά σε επενδύσεις (το κεφάλαιο κίνησης χορηγείται µόνο σε συνδυασµό µε δάνειο που αφορά επενδυτικές δαπάνες), όποιο είναι µεγαλύτερο αλλά και για κεφάλαιο κίνησης λόγω Covid-19, το οποίο θα χορηγείται σε όσους αποδεδειγµένα έχουν πληγεί από την υγειονοµική κρίση.

Τα δάνεια αυτά τα προσφέρουν η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Παγκρήτια, η Τράπεζα Πειραιώς, η ProCredit και οι Συνεταιριστικές Θεσσαλίας και Καρδίτσας.

Πηγή: Agronews

Δείτε επίσης