Aegean Rebreath: Δράση για το περιβάλλον στη Νάξο 22-23 Απριλίου

απο Cyclades Open

Στις 22 -23 Απριλίου, η Aegean Rebreath θα βρίσκεται στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, τη Νάξο, για να πραγματοποιήσει, σε συνεργασία με τον Δήμο Νάξου, το Λιμενικό Ταμείο Νάξου και την Naxos island wildlife protection, υποβρύχιους και παράκτιους καθαρισμούς, ερευνητικές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία.

Υπενθυμίζεται ότι η Νάξος, στα τέλη του προηγούμενου μήνα, με τη σημαντική συμβολή των εκπροσώπων του Κέντρου Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου προστέθηκε στο δίκτυο νησιών που φιλοξενούν Σταθμούς Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Aegean Rebreath που υλοποιείται με την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος-ΙΣΝ.

Τοποθεσία:
Νάξος

Ημερομηνία:
22 – 23 Απριλίου 2023

Τύπος Δράσης:
Υποβρύχιοι & Παράκτιοι καθαρισμοί
Ερευνητικές δράσεις
Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία

Υποστήριξη:
Apivita

Συνεργασία:
Δήμος Νάξου
Λιμενικό Ταμείο Νάξου
Naxos island wildlife protection

Και ο δήμος Σαντορίνης

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+/Γαλάζια Νησιά», η Aegean Rebreath επισκέφθηκε τη Σαντορίνη για μία ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε το σύνολο των τοπικών αρχών όπως και εκπρόσωποι των αλιέων και επιχειρηματίες, με τους οποίους συζητήθηκαν τα πεπραγμένα του οργανισμού στο νησί, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν τα παραδοτέα του προγράμματος “Γαλάζια Νησιά”, για τα οποία οι συμμετέχοντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, θέτοντας καίρια ερωτήματα για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. 

Το ταξίδι στάθηκε αφορμή για την επίσκεψη των εκπροσώπων της Aegean Rebreath στους σταθμούς συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων που διατηρούν στο νησί, καθώς και για μία ενημερωτική – εκπαιδευτική επίσκεψη στο δημοτικό σχολείο Καρτεράδου όπου οι μικροί μαθητές, επί δύο διδακτικές ώρες, ενημερώθηκαν για τις δράσεις της οργάνωσης και για την προστάσια του θαλάσσιου περιβάλλοντος γενικότερα.

Σε συνέχεια της επίσκεψης, ο Δήμος Θήρας, ανταποκρινόμενος άμεσα στην πρόσκληση της Aegean Rebreath, δέχθηκε να είναι ένας εκ των τεσσάρων Δήμων δικαιούχων για την προμήθεια σταθμών αντιρρύπανσης από λιπαντικά και καύσιμα από την εταιρεία ΕΛΙΝ. Αναλυτικά, οι Δήμοι που επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα είναι η Σαντορίνη, η Αλόννησος, η Λευκάδα και ο Πόρος.

«Blue Isles» Πρόγραμμα Erasmus+ για το θαλάσσιο οικοσύστημα

Από τον Ιανουάριο του 2022 και για 24 μήνες η Aegean Rebreath, σε συνεργασία με πέντε ευρωπαϊκούς φορείς σε Μάλτα, Κύπρο, Ιταλία και Ισπανία, συμμετέχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων Erasmus+ με τίτλο “Πρόγραμμα στήριξης για τη μείωση των αλιευτικών απορριμμάτων και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε νησιά και παράκτιες περιοχές της Ε.Ε., BLUE-ISLES”.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων που προέρχονται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια σε νησιά και παράκτιες περιοχές της Νότιας Ευρώπης, και στη συνακόλουθη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Μέσω σχεδιαζόμενων αλληλεξαρτώμενων δράσεων το έργο επιδιώκει την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, τόσο της αλιευτικής κοινότητας και των εργαζομένων στην υδατοκαλλιέργεια όσο και των αρμόδιων δημοτικών υπαλλήλων για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών στους παραπάνω κλάδους. Τα δεδομένα και τα αποτελέσματα του προγράμματος θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση υλικού εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και προτάσεων πολιτικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στους εξής στόχους: Δράσεις ενάντια στην εγκατάλειψη των αλιευτικών εργαλείων, Ενδυνάμωση των εργαζομένων στην εγχώρια αλιεία και υδατοκαλλιέργεια για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, Παροχή ευκαιριών δια βίου μάθησης στις νησιωτικές κοινότητες, Στήριξη των δημοτικών υπαλλήλων, υπεύθυνων για ζητήματα περιβάλλοντος, για την αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών και συνακόλουθη υποστήριξη στους εργαζόμενους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ώστε να υιοθετήσουν βιώσιμες λύσεις και Ευαισθητοποίηση του κοινού και των ενδιαφερομένων μερών.

Να διατηρηθούν υγιή τα θαλάσσια οικοσυστήματα”

Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια αποτελούν δραστηριότητες που συμβάλλουν και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη θαλάσσια ρύπανση. Δίχτυα, παγίδες και παραγάδια εγκαταλείπονται στη θάλασσα και καταλήγουν στον βυθό ή επιπλέουν για χρόνια καταστρέφοντας το θαλάσσιο οικοσύστημα. Η αρμονική σχέση με τη θάλασσα είναι ουσιώδης για τη διαβίωση των νησιωτικών περιοχών της Μακαρονησίας και της Μεσογείου που ανήκουν στη νότια Ευρώπη. Πράγματι, η λεγόμενη γαλάζια οικονομία αποτελεί σημαντικό μέρος της ζωής για τις περισσότερες νησιωτικές κοινότητες των εν λόγω περιοχών. Το “Πρόγραμμα στήριξης για τη μείωση των αλιευτικών απορριμμάτων και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε νησιά και παράκτιες περιοχές της Ε.Ε.” BLUE-ISLES” γεννήθηκε από την ανάγκη να διατηρηθούν υγιή τα θαλάσσια οικοσυστήματα και, ως εκ τούτου, να μην καταστραφεί η εύθραυστη οικονομία αυτών των κοινοτήτων.

Το πρόγραμμα BLUE-ISLES σκοπεύει να παράξει δεδομένα που θα βοηθήσουν στη διατήρηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος στις εμπλεκόμενες χώρες αλλά και στην Ευρώπη, βελτιώνοντας τη διαχείριση των απορριμμάτων που προέρχονται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια:

  • Διακρατική έκθεση που θα αποτυπώνει τις γνώσεις και τη στάση των εργαζομένων στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες σχετικά με καινοτόμες, βιώσιμες προσεγγίσεις στον τομέα τους
  • Εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη και υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών από τους εργαζόμενους της εγχώριας αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
  • Διαδικτυακή πλατφόρμα για την ενίσχυση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικά με την «Μπλε Βιωσιμότητα»
  • Σειρά podcast ευαισθητοποίησης με συνεντεύξεις για ζητήματα μείωσης των απορριμμάτων από αλιευτικές δραστηριότητες αλλά και διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων
  • Προτάσεις πολιτικού σχεδιασμού για την εγκατάσταση σταθμών συλλογής απορριμμάτων σε λιμάνια νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από Κοινή Γνώμη

Δείτε επίσης