Αναμονή για την παράδοση των επαρχιακών οδικών δικτύων σε νησιά των Κυκλάδων

απο Cyclades Open

Παράταση δόθηκε στην παράδοση των έργων που θα βελτιώσουν και θα αναβαθμίσουν τις συνθήκες κυκλοφορίας του επαρχιακού οδικού δικτύου, 9 μικρών νησιών των Κυκλάδων και συγκεκριμένα, της Ανάφης, της Ίου, της Κέας, της Κιμώλου, της Κύθνου, της Σερίφου, της Σικίνου, της Σίφνου και της Φολεγάνδρου. Ο λόγος είναι ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προχώρησε σε τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τους προϋπολογισμούς των νομικών δεσμεύσεων των υποέργων και το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα για την οικονομική ολοκλήρωση του έργου.

Αντικείμενο του έργου

Το έργο αφορά στη βελτίωση και την αναβάθμιση των συνθηκών κυκλοφορίας του επαρχιακού Οδικού Δικτύου των νησιών: Ανάφη, Ίος, Κέα, Κίμωλος, Κύθνος, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Φολέγανδρος. Το αντικείμενό της είναι η οδική σήμανση, κατακόρυφη (πινακίδες) και οριζόντια (διαγράμμιση), καθώς και στοιχεία αναχαίτισης οχημάτων (στηθαία ασφαλείας).

Τα έργα σε Κέα και Κύθνο

Πιο συγκεκριμένα, για τα έργα βελτίωσης ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των νησιών Κέας και Κύθνου έγιναν εργασίες τοποθέτησης ή συντήρησης/αντικατάστασης της κατακόρυφης (πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακές και ρυθμιστικές, στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, καθρέπτες, πλαστικοί οριοδείκτες), καθώς και της οριζόντιας σήμανσης (μονή ή διπλή αξονική διαγράμμιση, οριογραμμές οδοστρώματος, διαγράμμιση διαβάσεων, μάτια γάτας), όπως επίσης τοποθέτηση ή αντικατάσταση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας σε οδικό δίκτυο μήκους 48,7 χλμ. και 25,35 χλμ. για την Κέα και την Κύθνο αντίστοιχα. 

Τα έργα σε Σέριφο, Σίφνο και Κίμωλο

Για τα έργα βελτίωσης ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των νησιών Σερίφου, Σίφνου, Κιμώλου έγιναν εργασίες τοποθέτησης ή συντήρησης/αντικατάστασης της κατακόρυφης (πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακές και ρυθμιστικές, στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, πλαστικοί οριοδείκτες), καθώς και της οριζόντιας σήμανσης (μονή ή διπλή αξονική διαγράμμιση, οριογραμμές οδοστρώματος), όπως επίσης τοποθέτηση ή αντικατάσταση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας σε επαρχιακό οδικό δίκτυο μήκους 15,65 χλμ., 15,93 χλμ. και 5,25 χλμ. για τη Σέριφο, τη Σίφνο και την Κίμωλο αντίστοιχα.

Τα έργα σε Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο και Ανάφη

Για τα έργα βελτίωσης ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των νησιών Ίου, Σικίνου, Φολεγάνδρου, Ανάφης προβλέπονται εργασίες τοποθέτησης ή συντήρησης/αντικατάστασης της κατακόρυφης (πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακές και ρυθμιστικές, στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, καθρέπτες, πλαστικοί οριοδείκτες), καθώς και της οριζόντιας σήμανσης (μονή ή διπλή αξονική διαγράμμιση, οριογραμμές οδοστρώματος, διαγράμμιση διαβάσεων, μάτια γάτας), όπως επίσης τοποθέτηση ή αντικατάσταση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας σε ένα επαρχιακό οδικό δίκτυο μήκους 2,15 χλμ., 3,34 χλμ., 3 χλμ. και 2,7 χλμ. για την Ίο, τη Σίκινο, τη Φολέγανδρο και την Ανάφη αντίστοιχα.

Ο συνολικός στόχος είναι να πραγματοποιηθούν έργα βελτίωσης και αναβάθμισης οδικής ασφάλειας σε συνολικό μήκος 122,07 χλμ. του επαρχιακού Οδικού Δικτύου των νησιών Ανάφη, Ίος, Κέα, Κίμωλος, Κύθνος, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, και Φολέγανδρος.

Οι αναγκαίες τροποποιήσεις

Οι αλλαγές αφορούν σε τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης, λαμβάνοντας υπόψη τους προϋπολογισμούς των νομικών δεσμεύσεων των υποέργων και το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα για την οικονομική ολοκλήρωση της πράξης και συγκεκριμένα, η ημερομηνία λήξης του έργου ορίζεται η 31/12/2023 και η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 430.369,16 ευρώ,

Πηγή: Κοινή Γνώμη

Δείτε επίσης