Άνδρος: Ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας

απο Cyclades Open

Μνημόνιο συνεργασίας συνάπτει ο Δήμος Άνδρου με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Keep Sea Blue», με στόχο τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και τη ρύπανση των ακτών και της θάλασσας.

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Δήμου Άνδρου, για την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων και την αύξηση της ανακύκλωσης στο νησί, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του μνημονίου συνεργασίας με την ΑΜΚΕ «Keep Sea Blue».

Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας των δύο μερών είναι η προσαρμογή του Δήμου στα προβλεπόμενα του εθνικού σχεδιασμού (ΕΣΔΑ – ΠΕΣΔΑ) για μείωση των απορριμμάτων, αύξηση της ανακύκλωσης και δραστικού περιορισμού της θαλάσσιας ρύπανσης από στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) και ιδιαίτερα από τα πλέον επιβλαβή/ρυπογόνα πλαστικά απόβλητα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα προωθηθεί η εξασφάλιση της αποστολής προδιαχωρισμένων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε κατάλληλους φορείς ανακύκλωσης, με αμοιβαία δήλωση των σχετικών ποσοτήτων στο ΗΜΑ. Τα προδιαλεγμένα υλικά ανακύκλωσης (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο κλπ) θα τα παρέχει ο Δήμος Άνδρου, ενώ η εταιρεία θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή καμπάνια ευαισθητοποίησης για τη μείωση απορριμμάτων του νησιού, με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής τους και στη χωριστή διαλογή τους στην πηγή (ΔσΠ).

Το Μνημόνιο Συνεργασίας για ανακύκλωση προδιαλεγμένων απορριμμάτων τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των μερών και έχει διάρκεια μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2022 με δυνατότητα επέκτασής του για ένα ακόμη έτος μέχρι τέλος Οκτωβρίου του 2023.

Η Keep Sea Blue είναι ένας διεθνής, ανεξάρτητος οργανισμός που, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, έχει δεσμευτεί να διατηρήσει τη Μεσόγειο Θάλασσα απαλλαγμένη από πλαστικά και να δημιουργήσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Στόχος της, είναι η μείωση της πλαστικής ρύπανσης, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και οικοσυστήματος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, διαθέτει δε την γνώση, εμπειρία και δυνατότητα να παρέχει συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη προς τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και γνώση εξειδικευμένων μεθόδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης στους τομείς της διαχείρισης και μείωσης απορριμμάτων και της ανακύκλωσης.

Παράλληλα, ο οργανισμός έχει αναπτύξει πλατφόρμα blockchain, η οποία υποστηρίζεται από την τεχνολογία Oracle, για να παρακολουθεί το ταξίδι των πλαστικών αποβλήτων που ανακτώνται από τις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου που βρίσκονται σε κίνδυνο και να πιστοποιεί το ανακυκλωμένο και ανιχνεύσιμο υλικό.

Η εταιρεία στοχεύει στη συνεργασία με άλλους φορείς και την καλλιέργεια καινοτόμων ιδεών και στην επιχειρηματικότητα. Ως εκ τούτου, δημιουργούνται συνέργειας από τους συλλέκτες και ανακυκλωτές έως και τους ιδιοκτήτες των εμπορικών σημάτων και τους καταναλωτές, ώστε να δημιουργηθεί ένα κυκλικό, βιώσιμο μέλλον, όπου η ζωή ενός πλαστικού προϊόντος παρατείνεται έως ότου κλείσει ο κύκλος του.

Πηγή: Κοινή Γνώμη

Δείτε επίσης