Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Ενημέρωση για εκτέλεση εργασιών στην οδό Μ. Μαργαρίτη

απο Cyclades Open

Σας ενημερώνουμε ότι στην οδό Μ Μαργαρίτη και συγκεκριμένα στο τμήμα που παρουσιάζεται στο παρακάτω απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης, θα εκτελούνται εργασίες ανύψωσης και αντικατάστασης φρεατίων και εσχαρών ομβρίων από την Τρίτη 11-10-2022.  

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται μέσω του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης.

Απόσπασμα Δορυφορικής απεικόνισης περιοχής παρέμβασης

Παρακαλούμε για την κατανόηση και συνεργασία των κατοίκων της περιοχής, των διερχόμενων οδηγών και πεζών και τη διέλευση με χαμηλή ταχύτητα για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον εν λόγω τμήμα της οδού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση είμαστε στη διάθεσή σας.

📸Mark König/Unsplash

Δείτε επίσης