Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

απο Cyclades Open
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2022 στις 12:00, θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών ύδρευσης, αποχέτευσης, αφαλάτωσης.
 2. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος.
 3. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ».
 4. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων πλέον εργασιών ηλεκτροδότησης των συστημάτων & αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου.
 5. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ».
 6. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευφυών Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας οχημάτων και μεταφορικών μέσων δήμου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).
 8. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
 9. Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου οικονομικού έτους 2022.
 10. Έγκριση άσκησης έφεσης κατά απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου.
 11. Έγκριση μη άσκησης εφέσεων κατά αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου.
 12. Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2021.

Δείτε επίσης