Δημοτική Αστυνομία : Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους [Όλη η εγκύκλιος]

απο Cyclades Open

Με εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών καλούνται οι δήμοι που έχουν οργανική μονάδα δημοτικής αστυνομίας να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ.Εσωτερικών , οι ενδιαφερόμενοι δήμοι θα πρέπει μέχρι την 18-1-2023, να υποβάλουν στην εφαρμογή τα αιτήματά τους για την κάλυψη υφιστάμενων κενών θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας.

Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) για την υποβολή αιτημάτων στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμματισμών προσλήψεων.

Η χρήση της εφαρμογής από τους φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν ειδικό κύκλο προγραμματισμού προσλήψεων που φέρει την ονομασία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2023» και διαιρείται σε δύο στάδια:

•Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων – οι δήμοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους προς το Υπουργείο Εσωτερικών

•Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – το Υπουργείο θα επεξεργαστεί τα αιτήματα, παρεμβαίνοντας σε αυτά, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Οι δήμοι για τους οποίους έχει ήδη εγκριθεί η πρόσληψη προσωπικού δημοτικής αστυνομίας με την υπ’ αριθμ. 31/27-09-2022 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023 (έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ενότητα Προσλήψεις / Προσωπικό) μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματικό αίτημα στο πλαίσιο της παρούσης, μόνο στην περίπτωση ύπαρξης τυχόν επιπλέον κενών θέσεων και υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων που αναφέρονται στην Ενότητα Δ. (ύπαρξη πιστώσεων κ.λπ).

Δείτε επίσης