ΕΛΛΕΤ: Προστασία της περιοχής Natura 2000 της Αμοργού από την αθρόα διάνοιξη οδών

απο Cyclades Open
ΑΜΟΡΓΟΣ

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) σχετικά με τρεις προτάσεις διανοίξεων οδών εντός της περιοχής Natura της Αμοργού.

Η ΕΛΛΕΤ έχει επισημάνει κατά καιρούς, ότι η Αμοργός χαρακτηρίζεται από τη μοναδικότητα και σπανιότητα των φυσικών πόρων και συστημάτων, το εξαιρετικής αξίας πολιτισμικό περιβάλλον και το εντυπωσιακό ιδιότυπο τοπίο, που η υπό ολοκλήρωση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) Ανατολικών Κυκλάδων οφείλει να προστατεύσει κατά το μέγιστο δυνατό και όχι να οδηγήσει σε κατακερματισμό, μέσω της διάνοιξης οδών.

Διαβάστε σχετικά:

Η ΕΛΛΕΤ ζητάει από το ΥΠΕΝ να επιστήσει την προσοχή των μελετητών της ΕΠΜ στις μέχρι τώρα απορριπτικές γνωμοδοτήσεις αρμόδιων φορέων (Αρχαιολογική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ) και την απόρριψη εγκρίσεων, όσον αφορά σε συγκεκριμένες διανοίξεις οδών, καθώς και στις προβλέψεις των διαφόρων επιπέδων σχεδιασμού για την περιοχή και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης -ΠΠΧΣΑΑ 2003, το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο-ΠΧΠ (υπό έγκριση). Επί πλέον, το μόλις εγκεκριμένο Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων – ΣΧΟΟΑΠ, προτείνει να υπερισχύσουν οι αυστηρότεροι όροι στις περιοχές Natura , εφόσον τέτοιοι όροι περιληφθούν στην ΕΠΜ.

Σημειωτέον, ότι η περιοχή Natura της Αμοργού συμπίπτει με την περιοχή, που συγκαταλέγεται στο πρόγραμμα «ROADLESS — Περιοχές Άνευ Δρόμων και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα», το οποίο έχει εκπονηθεί από το εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στο πολύ λεπτομερές έγγραφό της, το οποίο επισυνάπτεται, η ΕΛΛΕΤ τονίζει, ότι η Αμοργός, προϊόν της μακραίωνης αλληλεπίδρασης φύσης και ανθρώπου, όπου καταδεικνύεται η ιδιαίτερη σοφία, με την οποία χειρίσθηκαν οι κάτοικοί της τον περιορισμένο φυσικό χώρο και τους πολύτιμους πόρους, είναι και πρέπει να συνεχίσει να είναι ένας αξιοβίωτος τόπος μόνιμης διαβίωσης για διάφορες κοινωνικοοικονομικές πληθυσμιακές ομάδες και γνωριμίας για επιλεγμένους επισκέπτες, που μπορούν να εκτιμήσουν και να διαφυλάξουν τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της.

Οι θέσεις της ΕΛΛΕΤ για την αναγκαιότητα διαφύλαξης της ακεραιότητας της περιοχής Natura της νήσου Αμοργού από
χαράξεις οδών

📸Giannis Panagiotatos/Unsplash

Δείτε επίσης