Ένωση Μηχανικών Δ.Υ.-Τμήμα Κυκλάδων: Καταγγελία της προσβλητικής συμπεριφοράς του αντιπεριφερειάρχη Γ. Λεονταρίτη

απο Cyclades Open

Επιστολή με θέμα “Καταγγελία της απαξιωτικής / προσβλητικής/ επιθετικής/εκφοβιστικής συμπεριφοράς του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γ. Λεονταρίτη, προς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων ( Δ.Τ.Ε.Κ.) σε συνέχεια αναρμόδιων παρεμβάσεων του ιδίου σε τεχνικά ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δ.Τ.Ε.Κ.“, κοινοποίησε το Τμήμα Κυκλάδων της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής στον υπουργό Εσωτερικών, στον Συνήγορο του Πολίτη, στη Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στον περιφερειάρχη Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου κσι στις παρατάξεις Περιφερειακού Συμβουλίου.

Δείτε επίσης